Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXII

Đăng lúc: 30/10/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 30/10/2023, BTV Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXII, thảo luận và thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

hn.png
hn1.png
Dự  hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua tờ trình số 94 ngày 4/10/2023 của Thường trực Huyện ủy về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
hn5.png
Trên cơ sở tờ trình của Thường trực Huyện ủy và những phân tích, làm rõ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đối với từng nội dung sửa đổi, các đại biểu đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
hn4.png
Phát biểu  tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Sau đại hội đảng bộ huyện Thọ Xuân khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH đảng bộ huyện đã ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện. Nhờ đó, công tác lãnh đạo BCH Đảng bộ, BTV Huyện uỷ đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ, nhất là việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
hn3.png
Để các quy chế, quy định phù hợp với diễn biến thực tế, việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện theo các quy định Bộ chính trị; BTV Tỉnh uỷ Thanh Hoá với nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, bổ sung cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng.
hn6.png
Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trọng thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, nên từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công việc. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần bám sát vào chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bám sát thực tiễn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại của năm 2023, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm 2023.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
    
Các tin khác