Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HĐND huyện Thọ Xuân: Tập trung giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm

Đăng lúc: 04/12/2023 (GMT+7)
100%

Năm 2023, HĐND huyện Thọ Xuân đã thực hiện tốt hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề và khảo sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của tỉnh, huyện, những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị.

hd.png
Hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND, ngày 18/12/2022 về Chương trình giám sát năm 2023. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã xây dựng Chương trình hoạt động cả năm và ban hành kế hoạch giám sát cụ thể theo từng tháng để triển khai thực hiện. Kết quả, năm 2023, HĐND huyện và các cơ quan của HĐND huyện thành lập 08 Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại 13 đơn vị, gồm: HĐND huyện đã thành lập 01 Đoàn giám sát và tổ chức giám sát 01 cuộc tại UBND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2022. Thường trực HĐND huyện thành lập 01 Đoàn giám sát và tổ chức giám sát 01 cuộc tại Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử các loại án dân sự, hành chính giai đoạn 2021-2022. Ngoài ra, tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công đối với dự án đầu tư công năm 2022 do UBND cấp xã làm chủ đầu tư tại 2 xã Xuân Hồng và Thọ Hải. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát 03 cuộc tại 06 đơn vị về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại 02 xã Xuân Hồng và Xuân Minh; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã tại 02 xã Bắc Lương và Xuân Giang; Giám sát công tác quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện (tại Ban chỉ đạo 389 của huyện và Đội quản lý thị trường số 14).
hd2.png
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát 02 cuộc tại 04 đơn vị về thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2021-2025 tại các xã Thọ Lâm, Thọ Xương theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện; Giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện tại 2 xã Thọ Diên, Thọ Lộc; Giám sát việc thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo Thọ Xuân, giai đoạn 2022-2025; định hướng đến năm 2030 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện thành lập 03 đoàn khảo sát và tiến hành khảo sát tại 12 đơn vị phục vụ phiên giải trình về công tác quản lý và sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện, gồm các xã, thị trấn: Xuân Phong, Thọ Lộc, Nam Giang, Tây Hồ, Trường Xuân, Xuân Minh, Thọ Lập, Xuân Lập, Thị trấn Lam Sơn, Xuân phú, Xuân Hưng, Xuân Sinh.
hd1.png
Ban Pháp chế HĐND huyện thành lập 01 đoàn khảo sát và tiến hành khảo sát thông qua việc xem xét báo cáo của 30 xã, thị trấn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở . Hoạt động giám sát, khảo sát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; các kết luận đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chính sách, pháp luật; đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, đơn vị liên quan, góp phần bảo đảm cho hoạt động quản lý  nhà nước của UBND các cấp, các ngành trên địa bàn huyện ngày càng công khai, minh bạch và hiệu quả.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân