Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HĐND huyện Thọ Xuân: Kỳ họp thứ 10- kỳ họp chuyên đề

Đăng lúc: 11/11/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 11/11/2023, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức kỳ họp thứ 10- kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

20.jpg

10.jpg
Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
4.jpg
 
5.jpg
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Các Uỷ viên UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
19.jpg
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023 do huyện quản lý (đợt 3); Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn NSNN do huyện quản lý (đợt 7);Điều chỉnh nội dung tại khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND huyện (Từ đầu tư Công trình giao thông cấp IV, Thành đầu tư Thuỷ lợi) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, cải tạo đường Thọ Diên - Thọ Lâm - Xuân Hưng - Xuân Sơn (Xuân Sinh), huyện Thọ Xuân.
14.jpg
Chủ trương đầu tư dự án: Đường điện ngoài hàng rào cụm công nghiệp Xuân Lai (theo Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025); Về danh mục đầu tư công thuộc vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 nguồn vốn NSNN do huyện quản lý thực hiện đầu tư dự án mới ở các xã, thị trấn đáp ứng tiêu chuẩn hạ tầng phường (Dự án theo cơ chế đặc thù thực hiện Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND tỉnh).
12.jpg
Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết UBND huyện trình kỳ họp.
7.jpg
6.jpg
Các đại biểu đã bầu bổ sung ông Lê Văn Lực, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, UBND huyện Thọ Xuân là Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026.
8.jpg
Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Thọ Xuân đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.
1.jpg
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnkhẳng định: Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
18.jpg
Để thực hiện hiện thắng lợi các nghị quyết, ngay sau kỳ họp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND huyện kịp thời chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục tập trung cao độ và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của kế hoạch năm 2023 theo Kết luận số 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã được ban hành; rà soát, đánh giá các nguồn thu để có các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2023; tập trung giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành GPMB 100% diện tích đối với các dự án theo Kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Coi đây là cơ sở để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các tập thể, cá nhân.
13.jpg
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn thực hiện các chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng đến mục tiêu thực chất, có chiều sâu, hiệu quả và phát triển bền vững.
Căn cứ vào chương trình công tác năm, đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết được HĐND huyện thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, điều chỉnh các nội dung không phù hợp, hiệu quả không cao, tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến của cử tri để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
3.jpg
Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các ngành, các địa phương tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND huyện; trọng tâm là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, đảm bảo việc lấy phiếu tiến nhiệm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân