Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 tại xã Xuân Minh

Đăng lúc: 23/04/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 23/4/2024, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Thọ Xuân do đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 tại xã Xuân Minh.

z5376381814795_c957e8a24cd429f9b1837cd9032d6b54.jpg
Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban, phòng, ngành có liên quan. Về phía xã Xuân Minh có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ công chức có liên quan.
z5376386240637_5a38d5d28f98a98afcb9b2bd27383e38.jpg
Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện về phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025, xã Xuân Minh đã triển khai, quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc; Tổ chức rà soát đăng ký công trình đề nghị hỗ trợ, đồng thời, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, trên địa bàn xã Xuân Minh có 9 công trình được hỗ trợ theo Nghị quyết 114, trong đó có 6 công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán và 2 công trình đang xây dựng. Giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn xã Xuân Minh đã tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị gắn với Chương trình xây dựng NTM nâng cao, đến nay hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản đáp ứng tiêu chí hạ tầng giao thông.
Thảo luận tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã tập trung phân tích, đánh giá rõ những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp để xã Xuân Minh thực hiện tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện trong thời gian tới.
z5376381818296_04ed81c4dfb57778af6df8bdc3c4882d.jpg
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị xã uân Minh khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được các thành viên trong Đoàn chỉ ra. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao hơn nữa việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thực hiện Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án; Rà soát, thống nhất số lượng công trình, nhu cầu nguồn kinh phí báo cáo UBND huyện đối chiếu với các tiêu chí theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND, ngày 19/12/2021 của HĐND huyện để thực hiện hỗ trợ kinh phí trong năm 2024.
Đề nghị Đảng ủy xã Xuân Minh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng giám sát, tạo sự đồng thuận của hội viên, đoàn viên và Nhân dân.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng ban KTXH - HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 114/NQ-HĐND, ngày 19/12/2021 của HĐND huyện; Triển khai thực hiện Nghị quyết 205/NQ-HĐND ngày 01/6/2023 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án Xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chí hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Đề án. Các phòng, ngành theo chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện các giải pháp, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021-2025 tại xã Xuân Minh nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung./.
 Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân