Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Đất nước 93 mùa xuân có Đảng

Đăng lúc: 02/02/2023 (GMT+7)
100%

Đất nước đang hân hoan, phấn khởi đón xuân Quý Mão. Mùa xuân này, Đảng ta tròn 93 năm dẫn dắt dân tộc tiến lên trên con đường cách mạng. 93 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế trên trường quốc tế như hôm nay.


ảnh 5.jpg

Bao nhiêu năm qua, mừng Đảng mừng xuân đã trở thành cụm từ quen thuộc, một nét văn hóa riêng độc đáo của dân tộc. Mùa xuân và Đảng hòa quyện với nhau trong đời sống hàng ngày của đất nước, để mùa xuân mãi mãi là mùa xuân mơ ước của triệu triệu con dân đất Việt.

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, chương mới của lịch sử đất nước ta bắt đầu từ khi có Đảng. Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng trong nước và xu thế thời đại. Đảng ra đời trở thành một mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ mùa xuân 1930, lịch sử đã lựa chọn Đảng là người lãnh đạo, soi đường dẫn lối trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn dân đã đoàn kết một lòng, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế. Với sức mạnh vĩ đại này, Nhân dân ta đã vượt qua bao hy sinh, gian khổ, vượt qua bao thách thức để tạo nên những thành công có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam trong lịch sử 93 năm qua đã minh chứng hùng hồn chân lý: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã hình thành đường lối cách mạng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025 và xác định mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030 - năm Đảng ta tròn 100 tuổi và mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045 - năm nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tròn 100 năm! Đường lối tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN với những quyết sách chủ yếu: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

 

Người cộng sản dù ở đâu trên thế giới này cũng có trái tim và lý trí giống nhau. Louis Aragon (1897-1982) là một trí thức, thi sĩ đầu tiên trên thế giới viết về những tình cảm của mình đối với chính Đảng tiên phong của giai cấp vô sản, ấy là Đảng Cộng sản Pháp mà năm 1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một trong những người tham gia sáng lập. Nhà thơ Tố Hữu đã chuyển ngữ thật tuyệt vời bài thơ của ông sang tiếng Việt Nhà thơ tặng Đảng của mình. Những tình cảm xúc động, chân thành của ông dành cho Đảng Cộng sản Pháp đã nói thay tình cảm của hàng triệu người tin yêu Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Trước như trẻ thơ tôi nào biết được/ Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước/ Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông… Để rồi cảm xúc về Đảng trở thành như một lời thề sắt son: Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà/ Đảng ta ơi, cảm ơn Người dạy dỗ/ Từ đấy lòng tôi sướng vui đau khổ/ Và tình yêu căm giận hóa lời ca.

 

Mùa xuân Quý Mão đang về khơi dậy sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Đảng ta bước vào mùa xuân mới trong lịch sử 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng được tôi luyện, trưởng thành trong muôn vàn gian khổ và ngày nay vẫn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, tự chỉnh đốn mình để luôn là một Đảng của trí tuệ, Đảng của đạo đức, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Đảng luôn xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo Nhân dân thực hiện khát vọng Việt Nam: dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh, một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. 

                                                                       Trung Tuyến