Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

BTV Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị triển khai các kế hoạch của BTV Huyện ủy

Đăng lúc: 09/03/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, chiều 09/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện, BTV Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch thực hiện Kết luận 934-KL/TU về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2023 - 2025 và một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

hn.png
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch UB MTTQ huyện, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Trưởng các phòng thuộc UBND huyện; Bí thư Đảng uỷ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
hn4.png
Tại hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã triển khai nội dung cốt lõi kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch thực hiện Kết luận 934-KL/TU về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm mục đích đánh giá toàn diện, sâu sắc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở đã đề ra; Thông qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 hn2.png
Kế hoạch thực hiện Kết luận 934-KL/TU về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy đinh; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Thọ Xuân đến năm 2025 trở thành một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.
Về kế hoạch luân chuyển cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2023 - 2025 với mục đích để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có triển vọng, cán bộ trong nguồn quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; đồng thời, tạo chủ động nguồn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Luân chuyển cán bộ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, "đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau".
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch. 
hn6.png
Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB các xã, thị trấn đã ký cam kết với Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB huyện về thực hiện công tác GPMB các dự án năm 2023.
hn1.png
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đề nghị: Đối với kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương, đơn vị, nhất là đồng chí Bí thư cấp uỷ xác định rõ việc sơ kết ngoài việc phải đáp ứng được mục đích, yêu cầu trong kế hoạch thì vấn đề quan trọng là phải xác định đúng, chính xác số liệu các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại để có giải pháp khả thi, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời, thống nhất mốc thời gian tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, đối với cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20/5/2023, cấp huyện hoàn thành trước ngày 20/6/2023. Trên cơ sở các mốc thời gian, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các bước công việc, các mốc thời gian thực hiện phù hợp với tình hình tại đơn vị mình. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đề nghị các địa phương, đơn vị nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giữa nhiệm kỳ, với quan điểm là phải đánh giá đúng, đủ, thực chất những kết quả đạt được; thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời dự báo chính xác tình hình, xác định các thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng, phù hợp để hoàn thành thắng lợi toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 2020 - 2025 đã đề ra.
hn3.png
Phân công các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo chuẩn bị các nội dung theo Quy chế làm việc; phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện chủ trì xây dựng các báo cáo sơ kết theo lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiến độ, chất lượng các nội dung được phân công theo kế hoạch; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý cụ thể một số nội dung khi xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, như về bối cảnh tình hình từ sau đại hội đến nay, về kết quả thực hiện Nghị quyết (tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, trong đó cần đánh giá rõ mức độ hoàn thành, số liệu cụ thể có so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết), về hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, về số liệu phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ (UBND huyện chỉ đạo Chi cục thống kê tính toán, xác định chính xác hệ thống số liệu phục vụ xây dựng báo cáo giữa nhiệm kỳ cấp huyện; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tính toán các số liệu thống kê phục vụ sơ kết ở cấp xã).
Đối với nội dung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nửa nhiệm kỳ, tập trung kiểm điểm việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực và việc thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.
hn7.png
Về thực hiện kế hoạch thực hiện Kết luận 934 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải lưu ý các cấp uỷ, tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, cụ thể là về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, theo Kết luận 934 của tỉnh và Kế hoạch 166 của huyện, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử,… Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch, các địa phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, từng đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải không ngừng tự học tập, rèn luyện, trao dồi kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ kế cận, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu, các bước trong công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Đồng thời, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở để xây dựng, thực hiện các phương án nhân sự luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn huyện.
Về kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc về công tác luân chuyển cán bộ để quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, hiểu rõ, không làm suy giảm ý chí phấn đấu của cán bộ, công chức và đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc luân chuyển cán bộ phải được gắn kết chặt chẽ với công tác điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng xã, thị trấn, từng ban, phòng, ngành cấp huyện, theo đúng phạm vi, đối tượng luân chuyển, điều động và tình hình thực tiễn.
Về ký cam kết thực hiện GPMB, đề nghị các đồng chí Trưởng ban chỉ đạo GPMB các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác GPMB các dự án sử dụng đất; kịp thời nắm bắt, giải quyết, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại địa phương, đảm bảo hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ như đã cam kết.
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải tin tưởng với những nỗ lực và quyết tâm cao, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Thọ Xuân sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân