Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm 2024

Đăng lúc: 03/07/2024 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 2/7/2024, BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân khoá XXVII tổ chức hội nghị lần thứ 27 để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

 
 
ch17.jpg
Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân

Các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
ch18.jpg
Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Trưởng các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện; Các đồng chí Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
ch9.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá.
ch16.jpg
Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch... Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023.
ch15.jpg
Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thì học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và nêu lên các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
ch8.jpg

ch7.jpg

ch6.jpg

ch5.jpg
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng: Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những kết quả 6 tháng đầu năm 2024 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.
ch4.jpg

ch3.jpg

ch2.jpg

ch.jpg

ch1.jpg
Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp để khắc phục. Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung: Tích tụ tập trung đất đai quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ thi công một số dự án; Công tác thu ngân sách Nhà nước, quản lý nhà nước về tài nguyên; công tác phát triển đảng viên…
ch10.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải
Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu tham dự hội nghị, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trung thực những vấn đề đặt ra hiện nay. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Những kết quả mà huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là rất đáng khích lệ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.
ch13.jpg
Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Tình hình thời gian tới sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nhiệm vụ còn lại của năm 2024 và cả nhiệm kỳ là rất lớn. Do vậy, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ngành, các địa phương phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chung của huyện, thấy rõ trách nhiệm của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quyền hạn được giao, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đánh giá làm rõ từng chỉ tiêu, xác định mức độ hoàn thành để có giải pháp phù hợp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra.
ch14.jpg
Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
ch12.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện căn cứ chức năng quyền hạn trong quy chế làm việc, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Huyện ủy những vấn để phát sinh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024.
bch.jpg
Cũng tại hội nghị, đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Văn Lực, trưởng phòng Văn hóa- Thông tin; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định bổ sung đồng chí Lê Chí Tuấn, Chánh thanh tra huyện và đồng chí Đỗ Thị Thúy, chuyên viên UBKT Huyện ủy làm ủy viên UBKT Huyện ủy. Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về nghỉ chế độ BHXH đối với đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. 
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
  
Các tin khác