Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xã Xuân Sinh: Thực hiện các giải pháp, phấn đấu sớm hoàn thành Kế hoạch cao điểm 45 ngày, đêm GPMB trên địa bàn

Đăng lúc: 02/04/2024 (GMT+7)
100%

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện Kế hoạch cao điểm 45 ngày, đêm GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2024, xã Xuân Sinh đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

2 (4).jpg 
Theo kế hoạch cao điểm 45 ngày, đêm giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện Thọ Xuân, dự án khu dân cư thôn 5, xã Xuân Sinh có tổng diện tích 4,7 ha, với 53 hộ bị ảnh hưởng. Địa phương đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã Xuân Sinh cũng đã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động do đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng từ Dự án.
6 (7).jpg
Đ/c Lê Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh, cho biết: "Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến người dân để người dân nắm được chủ trương GPMB, đây là mặt bằng Nhà nước thu hồi đất với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có địa phương Xuân Sinh được hưởng lợi; Tập trung cao độ cả hệ thống chính trị và xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trong của địa phương; Tất cả các thành viên của Tổ tuyên truyền, vận động nắm và hiểu rõ các quy định trong công tác GPMB, đặc biệt là quy định thu hồi đất, quy định về giá đất, về bồi thường hỗ trợ chuyển đổi việc làm, quy định về hỗ trợ ổn định đời sống,... Tất cả các thành viên phải xuống tuyên truyền đến người dân những nội dung này để người dân hiểu và đồng thuận..."
5 (4).jpg
Cùng với tuyên truyền, xã đã chủ động phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện, các ban, phòng, ngành cấp huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác GPMB. Tính đến ngày 01/4/2024, có 46 hộ/53 hộ đã nhận tiền đền bù GPMB; Còn lại 7 hộ, đã công khai dự toán 03 hộ/08 thửa.
1 (3).jpg
Ông Lê Văn Chính, thôn 5, xã Xuân Sinh, là hộ gia đình có diện tích đất bị ảnh hưởng từ Dự án nói: "Thực hiện chủ trương GPMB, gia đình tôi có hơn 3 sào đất bị ảnh hưởng từ Dự án. Sau khi được họp, được tuyên truyền, chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và đến nay gia đình tôi đã nhận đủ tiền bồi thường GPMB".
8 (5).jpg
Để phấn đấu sớm hoàn thành công tác GPMB Dự án khu dân cư thôn 5, xã Xuân Sinh theo Kế hoạch cao điểm 45 ngày, đêm GPMB các Dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện Thọ Xuân, xã Xuân Sinh đang tiếp tục phối hợp với Hội đồng GPMB huyện thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật trong công tác GPMB. Đồng chí Lê Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ và tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, nếu có phản ảnh kiến nghị sẽ kịp thời giải quyết, không để có đơn thư, đặc biệt là đơn thư vượt cấp; Phấn đấu đến 10/4/2024, Xuân Sinh sẽ hoàn thành công tác GPMB Khu dân cư thôn 5 của xã".
Với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, xã Xuân Sinh phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo Kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của dự án là nhằm huy động nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Lê Hải – Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân