Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2024 của huyện Thọ Xuân.

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)