Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND HUYỆN THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI ĐỀN THỜ LÊ HOÀN 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 01/4/2024, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lê Hoàn năm 2024 và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024 . Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC Lễ hội huyện Thọ Xuân chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo chuyên viên, viên chức được giao tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong Lễ hội: Phòng VHTT, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện.
A1.jpg
( Toàn cảnh Hội nghị)

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024, kỷ niệm 1019 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Sở, ngành chuẩn bị các nội dung Lễ hội; Phối hợp với các cơ quan truyền thông như Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan báo chí tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Lễ hội.

Huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024, kỷ niệm 1019 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân, các thành viên của các ban, các tiểu ban cấp huyện. Đến nay, cơ bản các công tác chuẩn bị đang diễn ra theo Kế hoạch. 

A2.jpg
( Đại biểu dự Hội nghị)

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ngành đã báo cáo nhanh tiến độ công việc của đơn vị theo nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu một số nội dung còn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện để Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024, kỷ niệm 1019 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn và tổ chức Tuần lễ Văn hóa- Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024 diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC Lễ hội huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải lưu ý các phòng, ngành, đơn vị bám sát lịch trình, nhiệm vụ được giao thực hiện đảm bảo thời gian. Trong đó, đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện rà soát, nắm chắc số lượng các đơn vị tham gia trưng bày gian hàng, tham mưu bố trí, sắp xếp phù hợp các gian hàng; phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm soát chất lượng hàng hóa; Trung tâm VHTT, TT và DL huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang/Cổng TTĐT, tuyên truyền trực quan, ....; Thường xuyên kiểm tra hệ thống cờ, băng zôn để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; Phối hợp, chia sẻ hình ảnh tuyên truyền cho Đài PT-TH tỉnh; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan hoạt động thể thao, văn nghệ,...

A3.jpg
( Đại biểu dự Hội nghị)

Phòng Văn hóa Thông tin là cơ quan Thường trực, rà soát các nội dung, tiến độ công việc của các phòng, ngành, đơn vị, báo cáo kịp thời đồng chí trưởng BTC Lễ hội huyện những bấn đề phát sinh; Phối hợp với Văn phòng UBND huyện tham mưu đề xuất Danh sách đại biểu mời cho từng sự kiện; Đồng thời, phối hợp với Trung tâm VHTT, TT và DL huyện xây dựng kịch bản các sự kiện cụ thể.

Văn phòng HĐND – UBND huyện triển khai nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời trên cơ sở hội nghị giao ban, phối hợp với Phòng Văn hoá – Thông tin ban hành thông báo kết luận nội dung cụ thể gửi các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu./.

Trung Tuyến, Vũ Hà, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân