Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân: 8.311 người tham gia BHXH tự nguyện

Đăng lúc: 03/08/2022 (GMT+7)
100%

Theo thống kê của BHXH huyện Thọ Xuân, đến hết tháng 7 năm 2022, toàn huyện đã có 8.311 người tham gia BHXH tự nguỵen. Trong đó riêng 7 tháng đầu năm 2022 đã tuyên truyền, vận động được 1.559 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 88,6% kế hoạch.

bhxh.png
Để đạt mục tiêu hết năm 2022, toàn huyện có 9.383 người tham gia BHXH tự nguyện, huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: thông qua đội ngũ báo cáo viên, các hội nghị, tổ chức đối thoại, qua hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động, tổ chức các hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về BHYT, BHXH... Tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân, người lao động để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách thức tham gia, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ chính sách  BHYT, BHXH tự nguyện ở cơ sở; tiếp tục tổ chức ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, KH của cấp trên liên quan đến BHXH. Đặc biệt, chú trọng việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, các cộng tác viên, cán bộ chủ chốt tại cơ sở của các đoàn thể, các Đại lý thu BHXH tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân