Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành: Nội vụ - Văn phòng -Thống kê - Lao động Thương binh và Xã hội - Văn hoá và Thông tin năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng lúc: 18/01/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 18/01/2024, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ - Văn phòng - Thống kê - Lao động Thương binh và Xã hội - Văn hoá và Thông tin năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

T 1 (2).png
( Toàn cảnh hội nghị)
T 3 (2).png
( Các đại biểu dự hội nghị)
Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, viên chức, người lao động các phòng, ngành: Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chi cục Thống kê, Lao động TB&XH, Văn hoá và Thông tin, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện. Đại diện lãnh đạo các đơn vị: BHXH huyện, VNPT Thọ Xuân-Thường Xuân, Bưu điện huyện Thọ Xuân, Viettel Thọ Xuân; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng-Thống kê, Văn hoá- Xã hội, cán bộ bán chuyên trách Đài truyền thanh các xã, thị trấn cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng và nhận kỷ niệm Chương.
T 2 (3).png
( Đồng chí Mai Thị Mùi, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo tại hội nghị)

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Nội vụ-Văn phòng-Thống kê, LĐTB&XH-Văn hóa & Thông tin, nên các ngành đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.
T 5 (1).png
Trong năm, Văn phòng HĐND- UBND huyện đã tham mưu xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện; Chuẩn bị tốt các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện. Phòng Nội vụ, đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hoàn thành xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác nội vụ như: Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý chính quyền địa phương, địa giới hành chính; Công tác cải cách hành chính; Quản lý tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác thi đua - khen thưởng.
T 4 (1).png
Ngành Văn hóa -Thông tin đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Ngành LĐ-TB&XH, đã phối hợp tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; Công tác giảm nghèo; Thực hiện tốt chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Chi Cục Thống kê huyện Thọ Xuân thực hiện công tác Thống kê năm 2023, theo Kế hoạch của Cục Thống kê Thanh Hóa và nhiệm vụ kế hoạch công tác thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương.
T 6 (2).png

T 7 (3).png

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, làm rõ một số tồn tại hạn chế năm 2023 và đề xuất các giải pháp liên quan đến lĩnh vực phòng, ngành phụ trách năm 2024.
T 8 (3).png
( Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các phòng, ngành Nội vụ, Văn phòng, Thống kê, Lao động TB&XH, Văn hoá -Thông tin đã đạt được năm 2023. Trên cơ sở phân tích làm rõ thêm một số tồn tại hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực mà các phòng, ngành phụ trách, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.
T 9 (3).png

T 10 (3).png

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐTB&XH, Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam cho 16 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao &DL, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VHTT-DL và công tác TT-TT năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân khen thưởng cho 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ, Văn phòng, Thống kê, Lao động TB&XH, Văn hoá và Thông tin năm 2023.  

       Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện