Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thôn 1, xã Xuân Sinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023

Đăng lúc: 31/05/2023 (GMT+7)
100%

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 khu dân cư có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023. Vinh dự trong số đó có thôn 1, xã Xuân Sinh.

xs1.png
Nhà văn hóa thôn 1, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Thôn 1, xã Xuân Sinh hiện có trên 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Nhận thức rõ, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; Để xây dựng thôn 1 ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, điều đầu tiên là cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn phải đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên. Chính vì vậy, cấp uỷ chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn 1 xã Xuân Sinh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhất là trong dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.
Năm 2022, sau khi thôn 1 được lựa chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thôn đã tiến hành họp Nhân dân, họp ban công tác mặt trận, các tổ dân cư để lấy ý kiến đồng thuận. Thôn 1 đã thành lập Ban phát triển thôn do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng ban, đồng chí phó bí thư chi bộ làm phó ban và các thành viên xây dựng các phương án kế hoạch cụ thể; Tiến hành rà soát, dựa trên các tiêu chí có cơ sở, xác định cụ thể nội dung định hướng việc nào làm trước, việc nào làm sau, tránh tình trạng lặp lại hay bỏ quên; Phân công cụ thể tới từng bộ phận, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, không để chồng chéo công việc; Hằng tuần, Ban phát triển thôn tổ chức các cuộc họp giao ban vào cuối tuần. Đối với Ban chỉ đạo XDNTM của xã và Tổ công tác cứ 10 ngày tổ chức giao ban 1 lần. Cùng với đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu cũng như các văn bản chỉ đạo, các hướng dẫn của cấp trên để Nhân dân hiểu, nâng cao tính chủ động, tích cực tham gia các phần việc trong thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhờ sự làm việc nhiệt tình nghiêm túc và công khai của đội ngũ Ban phát triển thôn, sự đoàn kết, chủ động của cán bộ và Nhân dân, thôn 1 đã huy động được 3,1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục nông thôn mới. Trong đó, xã hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa và trải nhựa 500m đường giao thông nội thôn, Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa với tổng diện tích là 217m2. Bên cạnh đó, Nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ nâng cấp đường là 2,3 tỷ đồng, hiến 120m2 đất ruộng làm đường giao thông nội đồng và 25m2 đất ở làm đường giao thông thôn xóm, xây dựng được 350m đường hoa, các hộ đều có các thùng đựng rác thải. Trong năm 2022, thôn 1 có thêm hàng chục hộ dân đầu tư xây dựng mới nhà ở, các công trình phụ trợ với tổng giá trị 10 tỷ đồng.
Xác định phát triển nông nghiệp góp phần ổn định và phát triển kinh tế, vì vậy Ban phát triển thôn đã tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa truyền thống kém hiệu quả sang sản xuất lúa có chất lượng cao hàng năm từ 10 ha trở lên như: Lúa giống, mô hình cá lúa, các loại cây ăn quả, chăn nuôi lợn, vịt đẻ, ốc, ếch… đem lại thu nhập cao; Tuyên truyền cho các hộ dân cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế hộ, chủ động trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Các ngành nghề dịch vụ được quan tâm từng bước chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn 1 đạt 61,8 triệu đồng/năm, thôn không còn hộ nghèo và cận nghèo. Tỷ lệ nhà sạch - vườn đẹp đạt trên 40%, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục chiếm 90,8%, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao của thôn được phát huy. Công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư được tiến hành thường xuyên liên tục, đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Công tác khuyến học, khuyến tài được gia đình, dòng họ, tập thể, cá nhân quan tâm thường xuyên nhằm khích lệ tinh thần học tập của con em.
xs.png
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và Nhân dân thôn 1 trong những năm qua đã mang về những trái ngọt, đó là thôn 1 đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và mới đây, thôn 1 xã Xuân Sinh là một trong 28 đơn vị được UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho khu dân cư có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân