Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa tại xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn

Đăng lúc: 28/08/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 28/8/2023, Đoàn công tác của HĐND huyện Thọ Xuân do đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn.

 9.jpg
Tham gia đoàn có các thành viên theo Quyết định số 188/QĐ-HĐND ngày 01/8/2023 của Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và cán bộ công chức có liên quan xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn.
14.jpg

3.jpg
Đoàn công tác của HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế các các nhà văn hoá thôn, khu phố và di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn. 
11.jpg
(Đ/c Chủ tịch UBND thị trấn Lam Sơn)

Hiện trên địa bàn xã Xuân Phú có 1 Trung tâm Văn hóa thể thao xã đảm bảo theo yêu cầu, 12/12 nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa cấp thôn còn thiếu. Xã có 3 di tích, trong đó 1 di tích Đền Mường Tiên Bạn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.
28.jpg
Tại thị trấn Lam Sơn, công sở có tổng diện tích không đủ theo tiêu chuẩn; chưa có Trung tâm văn hóa thể thao, Nhà văn hóa đa năng và dụng cụ thể thao ngoài trời; Toàn thị trấn có 9/10 nhà văn hóa khu phố; Trong đó, nhà văn hóa khu 4 và nhà văn hóa khu Đoàn kết bị xuống cấp nghiêm trọng; Thiết chế bên trong các nhà văn hóa còn thiếu. Địa phương có 3 di tích được xếp hạng gồm: Chùa Hào Lương, Đình Hào Lương và Đền Ngọc Lan. 
Thời gian qua, nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao tại địa phương cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn đã được Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn quan tâm thực hiện. Cơ bản các thiết chế văn hóa trên địa bàn các địa phương đã và đang phát huy công năng; một số thiết chế văn hóa đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng đi phương ngày càng phát triển.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của Nhân dân. 
15.jpg
(Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu thảo luận)

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.
4.jpg
(Đ/c Phạm Văn Luận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu tại buổi khảo sát)

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Luận, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị các địa phương chỉ đạo rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể các thiết chế văn hoá, trên cơ sở đó hướng dẫn các thôn, khu phố tu sửa, bổ sung, sắp xếp, bài trí bên trong nhà văn hóa thôn, khu phố đảm bảo yêu cầu, nhất là về chỗ ngồi để thực sự là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí của Nhân dân. Đề nghị thị trấn Lam Sơn quan tâm việc đầu tư quy hoạch các nhà văn hóa, khu thể thao khu phố; quan tâm, chỉnh trang cảnh quan môi trường tại các nhà văn hóa khu phố; Làm tốt công tác xã hội hóa, tăng cường huy động các nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng, bổ sung các thiết chế văn hóa.
24.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị xã Xuân Phú và thị trấn Lam Sơn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Đồng thời,  chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn./.
 
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân