Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa tại xã Thọ Lập và Xuân Lập

Đăng lúc: 23/08/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 23/8/2023, Đoàn công tác của HĐND huyện Thọ Xuân do đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã khảo sát về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại xã Thọ Lập và Xuân Lập.

HĐ.png 

HĐ9.png
Tham gia đoàn có các thành viên theo Quyết định số 186/QĐ-HĐND ngày 01/8/2023 của Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và cán bộ công chức có liên quan xã Thọ Lập và Xuân Lập.
HĐ8.png

HĐ7.png
Đoàn công tác của HĐND huyện đã đi khảo sát thực tế các nhà văn hoá thôn và di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn xã Thọ Lập và Xuân Lập.
Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao tại địa phương cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn đã được Thọ Lập và Xuân Lập quan tâm thực hiện. 
HĐ2.png
Hiện, trên địa bàn xã Thọ Lập có 1 Trung tâm Văn hóa thể thao xã, 7/7 nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Nhìn chung, các trang thiết bị cơ bản đảm bảo, hoạt động thường xuyên; Xã có 1 cụm di tích cách mạng cấp tỉnh là Di tích Cách mạng Yên Trường và nhà ông Mai Văn Khang.
HĐ12.png
Tại xã Xuân Lập, địa phương có 10 nhà văn hóa - khu thể thao thôn và 1 Trung tâm Văn hoá xã, tuy nhiên cần tôn tạo một số nhà văn hóa, xây dựng đủ các công trình phụ trợ và bổ sung các thiết chế văn hóa khác. Xã có 7 di tích, trong đó 1 di tích QGĐB Đền thờ Lê Hoàn, 6 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.
HĐ3.png
Nhìn chung, cơ bản các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Thọ Lập và Xuân Lập đã và đang phát huy công năng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
HĐ5.png
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá tại các địa phương cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của Nhân dân. 
HĐ6.png
Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể đối với xã Thọ Lập và Xuân Lập, nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.
HĐ0.png
Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị các địa phương chỉ đạo công chức văn hóa xã rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể các thiết chế văn hoá. Trên cơ sở đó hướng dẫn các thôn tu sửa, bổ sung, sắp xếp, bài trí bên trong nhà văn hóa thôn đảm bảo yêu cầu, nhất là về chỗ ngồi để thực sự là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí của Nhân dân.
HĐ15.png
Đề nghị xã Xuân Lập quan tâm, chỉnh trang cảnh quan môi trường trên toàn địa bàn nói chung, tại các nhà văn hóa thôn, điểm di tích nói riêng. 
HĐ1.png
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Thọ Lập và Xuân Lập chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn; Đồng thời, nghiên cứu, có câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá đối với UBND huyện, các phòng ngành liên quan, gửi về Đoàn khảo sát để phục vụ cho phiên giải trình tới đây của HĐND huyện về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã và thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện./.
 
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân