Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị làm việc với Tổ công tác về chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 20/09/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 20/9/2023, Tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 25/02/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác. Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì hội nghị.

5.jpg
( Toàn cảnh hội nghị)
Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác về chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch huyện Thọ Xuân.
9 (2).jpg
( Đồng chí Mai Thị Mùi, HUV, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin báo cáo tại hội nghị)

Thực hiện Chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 14-CTr/HU ngày 25/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 20212025, đến nay sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã thu hút 1.286.600 lượt khách về thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt 7.760 lượt người, khách nội địa ước đạt trên 1 triệu 278 lượt người, đạt 67,7%KH; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng hơn 125 tỷ đồng, đạt 38,1% KH; Tổng số phòng khách sạn, cơ sở lưu trú 320/400 phòng, đạt 80% KH; đã giải quyết việc làm 1.240 lao động, đạt 51,6% KH.
14.jpg
Về di sản văn hóa, đã công nhận mới 01/05 di tích, đạt 20% KH; Số di tích được quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy 01/03 di tích, đạt 33,3% KH; 01 di tích được lập đề án nghiên cứu phục hồi, đạt 100% KH; Số di tích hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho trùng tu, tôn tạo, 08/14 đạt 57,1% KH; Số điểm di tích, điểm du lịch được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, 04/05 đạt 80% KH; Số lượt lễ hội được hỗ trợ kinh phí phục dựng bảo tồn, 03/10 đạt 30% KH; 01 di sản văn hóa đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đạt 100% KH.
8.jpg
Theo Kế hoạch, từ năm 2023-2025, toàn huyện phấn đấu đón 878.000 lượt khách; Tổng số phòng khách sạn, cơ sở lưu trú thêm 80 phòng; phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.206 lao động. Phấn đấu có 04 di tích công nhận mới; 02 di tích được quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy; 06 di tích được tu bổ, tôn tạo; 01 điểm di tích, điểm du lịch được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; 07 lượt lễ hội được hỗ trợ kinh phí phục dựng bảo tồn.
12.jpg
Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025 từ năm 2023-2025. 
1.jpg

2.jpg
Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện tốt hiện Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện. 
15 (1).jpg
( Đồng chí Thái Xuân Cường, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị) 
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác phát triển du lịch, gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân được BCH Đảng bộ huyện xác định là một trong những Chương trình trọng tâm. Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025, cần tập trung huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia công tác phát triển du lịch. Tập trung Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di tích, điểm, khu du lịch; xúc tiến, kết nối các tuor, tuyến du lịch gắn các di tích, di sản văn hóa. Đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, các di tích, khu di tích, điểm du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.
6 (1).jpg
UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển và phục vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với các di tích, di sản văn hóa. Trên cơ sở Kế hoạch, các thành viên tổ công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình đề ra. Các phòng, ngành, đơn vị chuyên môn được giao phụ trách, xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Tổ công tác đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu đến năm 2025 Thọ Xuân là một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.
          Lê Thơ- Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện