Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HĐND huyện Thọ Xuân: Phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 06/05/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 6/5/2024, Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện. Phiên giải trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kếp hợp trực tuyến từ điểm cầu của huyện đến các xã, thị trấn trong huyện.

hd10.jpg
Các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên giải trình.
Tham dự phiên giải trình tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; Trưởng ban, phó trưởng các ban HDND huyện. Các vị đại biểu HĐND huyện công tác tại các ban, phòng, ngành, cơ quan cấp huyện và đại biểu HĐND huyện khối doanh nghiệp, giáo dục. Trưởng các phòng, ngành có liên quan.
hd9.jpg
Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ; HĐND, UBND; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng Ban, phó trưởng các Ban HĐND;Công chức các lĩnh vực có liên quan; Trưởng Ban công tác Mặt trận; trưởng thôn, khu phố, trưởng làng văn hoá; Các vị đại biểu HĐND huyện đang làm việc tại các xã, thị trấn.
hd13.jpg
Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Những năm qua, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên từ thực tiễn cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.
hd11.jpg
Để phiên giải trình đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lê Đình Hải đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo của UBND huyện và đoàn khảo sát do Thường trực HĐND huyện thành lập, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình và ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt các câu hỏi sát đúng để các cơ quan có trách nhiệm giải trình. Đối với những nội dung giải trình chưa rõ, cần tranh luận để làm rõ, đi đến tận cùng của vấn đề, qua đó đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.
hd8.jpg
Hiện nay hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện đã đạt chuẩn. Toàn huyện có 30/30 xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đạt chuẩn. 272/274 thôn, khu phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 99,3%. Toàn huyện có 256 di tích, địa điểm Di tích được kiểm kê, 57 Di tích được xếp hạng, trong đó có 2 Di tích Quốc gia đặc biệt. Những năm qua, công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.
hd12.jpg
Các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được đầu tư, phát huy tốt chức năng chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên  công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.
hd7.jpg
Tại phiên giải trình, các đại biểu đã nêu câu hỏi đề nghị, UBND huyện, các phòng, ngành liên quan, các địa phương làm rõ một só vấn đề đó là: Việc quy hoạch quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở thôn, khu phố còn thiếu; công tác quản lý, khai thác một số thiết chế văn hóa ở thôn, khu phố còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; việc huy động xã hội hóa ở một số đơn vị thực hiện chưa hiệu quả.
hd6.jpg
Hệ thống nhà văn hóa ở một số thôn, khu phố sau sáp nhập xã dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, diện tích chưa đảm bảo. Các sân vận động xã, thị trấn cơ bản chưa đạt chuẩn, thiếu các dụng cụ thể thao ngoài trời. Việc khai thác các thiết chế văn hóa cấp huyện còn nhiều bất cập. 
hd5.jpg
Công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích còn hạn chế, một số di tích xuống cấp nghiêm trọng chậm được trùng từ, tôn tạo. Việc khoanh vùng, cắm mốc, quy hoạch, lắp biển chỉ dẫn đến điểm di tích chưa được quan tâm. Việc khai thác các di tích để xây dựng các sản phẩm du lịch chưa được quan tâm.
hd2.jpg

hd3.jpg
Trên cơ sở các vấn đề mà các đại biểu nêu, lãnh đạo UBND huyện; phòng Văn hoá -Thông tin; Trung tâm VHTT, TT và DL huyện và các phòng, ngành có liên quan, lãnh đạo các địa phương đã giải trình từng nội dung cụ thể liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
hd1.jpg
Đồng thời làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp và lộ trình khắc phục  để  công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong thi gian tới được đảm bảo.
hd.jpg
Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lê Đình Hải nhấn mạnh: Sau 1 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
Không khí phiên giải trình diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm. Các vị đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi, nêu yêu cầu giải trình tập trung vào nhóm các vấn đề "nóng", nổi cộm còn tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Các đồng chí tham gia giải trình cơ bản nắm chắc nội dung, giải trình cụ thể, đúng trọng tâm, báo cáo, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục.
hd14.jpg
Trên cơ sở đánh giá làm rõ kết quả, những hạn chế, và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Thọ Xuân chưa đảm bảo, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đúng thời gian cam kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân