Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Cụm thi đua số 2 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đăng lúc: 24/11/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 24/11/2023, tại huyện Thọ Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - Cụm thi đua số 2 gồm 8 huyện: Đông Sơn, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

vh15.jpg
Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách cụm thi đua số 2. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn xã; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể Thao và Du lịch các huyện trong cụm 2. 
Về phía huyện Thọ Xuân có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Các đồng chí Trưởng, phó phòng, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Thọ Xuân.
vh16.jpg

vh17.jpg

Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã dâng hương tại lăng mộ Hoàng đế Lê Dụ Tông tại xã Xuân Giang và Đền thờ các vua thời Lê Trung Hưng xã Xuân Sinh.
vh9.jpg
Năm 2023, bám sát nội dung phong trào thi đua do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát động với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Trên cơ sở nội dung thi đua của cụm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu và phát động phong trào của đơn vị; chủ động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
vh14.jpg
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ của đất nước và địa phương, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội.
vh12.jpg
Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh kinh tế, xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện trong cụm. 8/8 đơn vị đều thực hiện tốt quy chế thi đua của cụm; các đơn vị đều thực hiện tốt công tác quản lý đối với các dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn; hoạt động văn nghệ quần chúng; các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương.
vh10.jpg
Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, công tác gia đình được chú trọng; thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án trùng tu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn di tích với các hoạt động du lịch; các hoạt động du lịch được quan tâm phát triển; công tác thư viện và phục vụ bạn đọc được duy trì thường xuyên...
vh6.jpg
Tại hội nghị, lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm VHTTTT&DL các huyện trong cụm đã tập trung thảo luận đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn và các phong trào thi đua, từ đó đưa ra giải pháp, thống nhất kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua của Cụm trong năm 2024.
vh4.jpg
Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụm thi đua, Huyện ủy, UBND huyện phát động gắn với tiếp tục việc " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ".
vh3.jpg
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã thông tin sơ lược về vùng đất và con người Thọ Xuân, về kết quả đạt được của huyện năm 2023 liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các đơn vị trong Cụm thi đua đã luôn giúp đỡ, động viên và đồng hành, góp phần để huyện Thọ Xuân đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 
vh2.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét huyện Yên Định là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua.
vh1.jpg
Bầu đơn vị cụm trưởng, cụm phó năm 2024. Phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2024.
vh.jpg
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân