Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Sẵn sàng cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 15/05/2024 (GMT+7)
100%

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thọ Xuân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị huyện trong hai ngày 17 và 18/5/2024. Đến thời điểm này, các phần việc chuẩn bị cho Đại hội đã được MTTQ huyện, các ngành, các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo và cơ bản hoàn tất.

 IMG_20240515_165448.jpg
(Công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2024 -2029 được đẩy mạnh)
 
Xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng; thông qua đại hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp Nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nhiệm kỳ mới.
IMG_20240515_165412.jpg
Do vậy, ngay sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã - thị trấn đảm bảo thời gian. Các điều kiện về nhân sự, chuẩn bị hệ thống văn kiện được tập trung thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan, tổ chức lấy ý kiến các tập thể, cá nhân theo quy trình.
IMG_20240515_165343.jpg
Đến nay, công tác xây dựng và in ấn văn kiện đã được hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, tổ chức phát động, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng đại hội với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, v.v....
IMG_20240515_165317.jpg
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất để đại hội diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ và các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân