Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xuân Hòa thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng-an ninh

Đăng lúc: 16/02/2023 (GMT+7)
100%

Xác định công tác Quốc phòng- An ninh có vai trò đặc biệt quan trọng. Thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của địa phương.

Screenshot_20230216-144100_Facebook.jpg 
( Hội đồng NVQS xã tổ chức khám sơ tuyển NVQS)
Hiện xã Xuân Hòa có trên 1.700 hộ, với hơn 5.000 nhân khẩu, sinh sống ở 7 thôn. Để duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác Quốc phòng-An ninh, ngay từ đầu hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự- Công an xã đã tham m­ưu cho cấp uỷ Đảng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ QP-AN; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng hệ thống Kế hoạch văn kiện đúng đủ theo quy định công tác tham m­ưu; Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Quyết định 74/QĐ-TTg của Thủ t­ướng Chính phủ và ch­ương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn ANTT-TTATXH trong tình hình mới, duy trì nghiêm túc nề nếp trực SSCĐ trong các ngày nghỉ, lễ, tết bảo đảm an toàn, địa bàn luôn ổn định, không xảy ra điểm nóng.
Screenshot_20230216-144049_Facebook.jpg
Ban CHQS xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kịp thời kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với tình hình quy định tại địa phương. Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành kế hoạch và chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự triển khai đến từng thành viên Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, đồng thời phát động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 và đề án 375 của UBND tỉnh về xây dụng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”... Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ từng năm, Công an cũng đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo tốt ANTT theo quy định; tổ chức ký cam kết đến từng đơn vị các trường học, các thôn, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự; năm 2022, qua bình xét, đánh giá 7/7 khu dân cư, 01 cơ sở giáo dục, đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Lực lượng Công an xã cũng đã đẩy mạnh việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ, chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
Screenshot_20230216-143959_Facebook.jpg
( Các đồng chí lãnh đạo xã chụp ảnh lưu niệm với thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023) 

Công tác phối hợp tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được chú trọng. Ban CHQS, Công an xã đã phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quốc phòng an ninh và âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; duy trì tốt công tác phối hợp tuần tra đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác xây dựng, quản lý chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm. Đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thường xuyên rà soát nguồn để tuyển chọn, kết nạp vào lực lượng dân quân nòng cốt đúng quy định của luật; công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện theo đúng kế hoạch của cấp trên; công tác tuyển quân, được địa phương quan tâm và thực hiện theo đúng quy trình.
Ban CHQSxã phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.
Screenshot_20230216-143946_Facebook.jpg
Đặc biệt, đối với công tác tuyên truyền về thực hiện luật NVQS, công tác chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm thực hiện đúng theo quy định. Phối hợp với Đoàn thanh niên và các nhà trường tiếp tục thực hiện Mô hình “Cổng trường xanh, sạch đẹp, an toàn về ANTT và phòng chống ma túy trong học đường”; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các bậc phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sắp xếp xe đảm bảo trật tự tại khu vực cổng trường khi đưa đón học sinh…Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, điển hình như: Duy trì 03 mô hình Tổ “3 trên 1”; mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; mô hình “Cổng trường xanh, sạch đẹp, an toàn về ANTT và phòng chống ma túy trong học đường” do Đoàn Thanh niên chủ trì; Mô hình “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” do MTTQ chủ trì; Phát huy có hiệu quả 07 Tổ ANTT, 78 Tổ ANXH trên địa bàn.
Screenshot_20230216-143937_Facebook.jpg
( Gia đình, người thân động viên thanh niên lên đường nhập ngũ)

Trong thời gian tiếp theo, xã Xuân Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh cụ thể như tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về Luật DQTV; Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh; Thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng kế hoạch công tác sát đúng với tình hình của địa phương, nhằm đảm bảo ổn tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh; Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của cấp trên; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác Quốc phòng-An ninh;  phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác QP-AN nói riêng với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, góp phần cùng địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí kiểu mẫu, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.                                                                              
Lê Thơ-Trung tâm VHTT, TT&DL huyện