Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xã Nam Giang sẵn sàng các điều kiện đưa thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2024 lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Đăng lúc: 21/02/2024 (GMT+7)
100%

Ngày hội tòng quân đã cận kề, hiện xã Nam Giang đã sẵn sàng các điều kiện đưa thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2024 lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

ng1.jpg
(Thành viên Hội đồng NVQS xã Nam Giang đến thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024)

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Hội đồng NVQS xã Nam Giang đã quán triệt và làm tốt các bước tuyển quân theo đúng quy trình. Để quản lý, động viên những thanh niên đã trúng tuyển, đảm bảo kế hoạch cũng như chỉ tiêu giao quân, những ngày qua, Nam Giang đã thường xuyên tuyên truyền Luật NVQS trên hệ thống truyền thanh. Đồng thời, giao cho các thành viên Hội đồng NVQS xã phối hợp với các đơn vị thôn có thanh niên trúng tuyển thâm nhập, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển NVQS để động viên kịp thời, tạo thuận lợi để các thanh niên của xã có lệnh gọi đều yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ được giao.
ng.jpg
(Đồng chí Đỗ Đình Thực, PCT UBND, PCT Hội đồng NVQS xã Nam Giang)

Đồng chí Đỗ Đình Thực, PCT UBND, PCT Hội đồng NVQS xã Nam Giang cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, xã Nam Giang đã thực hiện các bước theo đúng quy định của Luật NVQS; Địa phương có 11 thanh niên trúng tuyển. Chúng tôi đã thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình của thanh niên và người nhà thanh niên để động viên kịp thời. Đến nay, các thanh niên đang rất phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc".
Ngày hội tòng quân đã cận kề, cùng với việc tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên thanh niên, xã Nam Giang cũng đã chuẩn bị các điều kiện, đấu mối nơi ăn, ở, đảm bảo an toàn trong thời gian lưu quân tại huyện, chuẩn bị cờ, băng zôn và phương tiện đưa thanh niên về huyện đúng thời gian quy định./.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân