Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thọ Xuân chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Đăng lúc: 03/07/2024 (GMT+7)
100%

Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thọ Xuân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động đề ra các giải pháp, tăng cường các khâu nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 2.jpg
(VKSND huyện Thọ Xuân chú trọng phân công, gắn trách nhiệm cá nhân mỗi Kiểm sát viên với chất lượng công việc)
Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, VKSND huyện Thọ Xuân đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Đồng thời, bám sát nội dung Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch kiểm sát của VKSND tỉnh Thanh Hoá, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, tập trung triển khai nhiều biện pháp, coi trọng việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị. Trong đó, chú trọng việc phân công, gắn trách nhiệm cá nhân mỗi Kiểm sát viên với chất lượng công việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.
4.jpg
(Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tính chủ động trong công việc)
VKSND huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra. Thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết, qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND huyện được tập trung đẩy mạnh. Đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào “số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ,... Ngoài ra, VKSND huyện Thọ Xuân đã chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; kiểm sát khởi tố và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường và nâng cao chất lượng.
6.jpg
(Đồng chí Hà Thị Hồng Tú, Viện trưởng VKSND huyện Thọ Xuân)
Đồng chí Hà Thị Hồng Tú, Viện trưởng VKSND huyện Thọ Xuân cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm 2024, VKSND huyện Thọ Xuân đã cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với yêu cầu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội; Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự được nâng lên, đơn vị đã vận dụng các phương pháp làm mới như việc báo cáo án bằng phương pháp trình chiếu, sơ đồ hóa; chủ động phối hợp với Tòa án để trình chiếu, công bố tài liệu, chứng cứ tại các phiên tòa. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực. Trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng chặt chẽ,, hiệu quả hơn".
Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời bám sát và thực hiện đúng phương châm công tác của ngành “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, thời gian tới, Viện KSND huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo kế hoạch nhiệm vụ công tác năm đề ra. Đồng chí Hà Thì Hồng Tú, Viện trưởng VKSND huyện Thọ Xuân cho biết thêm: “Trong thời gian tới, đơn vị chúng tôi tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng; Đặc biệt là quán triệt, thực hiện nghiêm các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao tính đoàn kết, sáng tạo, chủ động trong công việc; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc”.
1.jpg
Cùng với đó, VKSND huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; Thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và xây dựng người công chức kiểm sát “Kiểu mẫu”, đơn vị “Kiểu mẫu”./. 
Lê Hải – Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân