Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tòa án Nhân dân huyện Thọ Xuân cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử

Đăng lúc: 13/02/2023 (GMT+7)
100%

Những năm qua, Tòa án Nhân dân huyện Thọ Xuân đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử.

 toa an.png
Xác định nâng cao chất lượng xét xử là góp phần thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước, TAND huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận 92 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động cho cán bộ, công chức toàn ngành. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký; chú trọng công tác tổ chức phiên tòa, từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao chất lượng xét xử cho hội thẩm Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường nắm bắt hồ sơ để phân tích, đánh giá đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với các vụ án về dân sự, hôn nhân gia đình, TAND huyện luôn quan tâm và tăng cường việc hòa giải; tổ chức đối thoại trong giải quyết án hành chính, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận, quyền định đoạt của đương sự.
Bên cạnh đó, công tác xét xử được cải cách theo Kết luận 92 KL/TW ngày 13/2/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Cùng với đó, TAND huyện Thọ Xuân còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, từng bước cải cách thủ tục hành chính, không gây nhũng nhiễu, phiền hà khi công dân đến liên hệ làm việc. Trong năm 2022, TAND huyện Thọ Xuân đã thụ lý 696 vụ việc, đã giải quyết 570 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,89%; còn lại 126 vụ, việc đang trong hạn luật định. Các vụ án đều được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, tập thể và công dân.
Xác định nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện lộ trình cải cách tư pháp, trong thời gian tới TAND huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Bên cạnh đó, TAND huyện tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại tòa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác giải quyết, xét xử các loại án. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, kiên quyết xử phạt nghiêm các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm Nhân dân để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ trước yêu cầu của tình hình mới.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân