Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ngày đầu tiên khám tuyển NVQS năm 2023, huyện Thọ Xuân có 100% thanh niên thuộc diện điều khám có mặt tham gia khám tuyển

Đăng lúc: 23/11/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, trong 4 ngày (từ ngày 22/11 đến 25/11/2022), tại Trạm Y tế thị trấn Thọ Xuân, Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở 30 xã - thị trấn trong toàn huyện đã qua vòng khám sơ tuyển tại cơ sở.

av.jpg
Theo đó, trong ngày đầu tiên của đợt khám tuyển - ngày 22/11/2022, có 8 đơn vị xã - thị trấn trên địa bàn huyện điều thanh niên đến khám tuyển, là các đơn vị: Trường Xuân, thị trấn Thọ Xuân, Thọ Diên, Xuân Lai, thị trấn Lam Sơn, Xuân Minh, Xuân Tín và xã Xuân Hồng.
atn.jpg
Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó” Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, chặt chẽ, bài bản ngay từ khâu khám sơ tuyển; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, trong ngày đầu khám tuyển NVQS năm 2023, huyện Thọ Xuân có 325/325 thanh niên thuộc diện điều khám thuộc 8 đơn vị có mặt tham gia khám tuyển, đạt 100%. Trong đó, đã xét nghiệm cho 118 thanh niên. Tiêu biểu như xã Xuân Minh (162%), Trường Xuân (121%), thị trấn Thọ Xuân, Thọ Diên, Xuân Lai (100%).
          Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân