Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân: Siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đăng lúc: 22/11/2023 (GMT+7)
100%

Xác định thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của huyện, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Đồng thời, có cách làm cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

CCHC1.jpg
(Việc thực hiện k luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được huyện Thọ Xuân chỉ đạo triển khai thực hiện ở tất cả các địa phương, đơn vị, đặc biệt là ở bộ phận thường xuyên giao tiếp, giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp)
Huyện Thọ Xuân đã triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý CBCCVC, đảm bảo đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Xây dựng và thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Thọ Xuân; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CTUBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tiêu chí kiểu mẫu năm 2023 theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, huyện đã ban hành kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; Theo đó, năm 2023, đã tiến hành kiểm tra tại 10 xã, thị trấn gồm: Xuân Hưng, TT Sao Vàng, Xuân Phú, Thọ Hải, Thọ Diên, Phú Xuân, Tây Hồ, Thọ Lâm, Xuân Minh, Xuân Tín; Nội dung kiểm tra bao gồm việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện CCHC và xây dựng văn hóa công vụ năm 2023; kết quả thực hiện CCHC và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương năm 2023; việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023; tình hình thực hiện phân cấp, ủy quyền về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh và một số lĩnh vực khác theo quyết định phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; Qua công tác kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành nghiêm việc tổ chức thực hiện CCHC và các nhiệm vụ năm 2023; một số vấn đề còn tồn tại phát hiện qua công tác kiểm tra đã được Đoàn kiểm tra kiến nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục nghiêm túc.
Song song với đó, để duy trì kỷ luật kỷ cương, từng bước xây dựng tác phong chuyên nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong công việc và ứng xử với người dân, doanh nghiệp; trên cơ sở yêu cầu tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 27/02/2023 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị làm việc với cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện các nội dung trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá công vụ. Xử lý nghiêm minh các trường hợp có sai phạm, khuyết điểm trong thực thi công vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; trong năm, đã xử lý kỷ luật 15 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó, khiển trách 13 trường hợp, cảnh cáo 02 trường hợp). Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán các trường; Kế hoạch, phương án điều chỉnh biên chế các cấp học; Phương án sắp xếp, bố trí viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo; Phương án sắp xếp, bố trí viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo. Triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Phối hợp với ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, văn hoá công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; phối hợp với Sở Nội vụ tập huấn Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Rà soát, đôn đốc công chức cấp xã chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn đi đào tạo để chuẩn hoá theo quy định. Huyện cũng đã thực hiện đúng quy định việc phê chuẩn, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý; thống nhất chủ trương để Công an huyện thực hiện quy trình điều động, bố trí chức vụ Trưởng, Phó Trưởng công an cấp xã. Tổng hợp, thông báo xếp loại viên chức ngành giáo dục năm học 2022-2023; quy hoạch viên chức quản lý ngành giáo dục giai đoạn 2020-2030 đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra cải cảch hành chính, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm, khuyết điểm, nhất là hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín và môi trường kinh doanh của huyện. Chú trọng xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; Thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển, thay đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của huyện, xây dựng Thọ Xuân sớm trở thành thị xã theo kế hoạch đề ra./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân