Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HUYỆN THỌ XUÂN: KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP- AN CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022

Đăng lúc: 02/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện kế hoạch số 394/KH ngày 30/5/2022 của Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện Thọ Xuân, sáng 2/8/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng GD QP&AN huyện Thọ Xuântổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho đối tượng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện.

hai 1.png
Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện; Lê Văn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giáo viên và 100 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên các Trường THPT, TTGDNN - GDTX huyện Thọ Xuân. 
         hai 2.png
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện nhấn mạnh: Giáo dục QP - AN là một nội dung cơ bản trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong những năm qua, huyện Thọ Xuân đã thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN nói chung và cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nói riêng.
hai 3.png
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ban tổ chức lớp học quán triệt, quản lý và theo dõi chặt chẽ lớp trong suốt thời gian học tập, khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị phòng học phục vụ cho học tập. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học đề ra, tiếp thu tốt các nội dung làm cơ sở để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, nhà trường và tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
hai 5.png
Trong thời gian 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng 7 chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật QP, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên.
hai 4.png
Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến  hoà bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. 
hai 6.png
Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
Lê Hải - Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân