Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Đăng lúc: 27/03/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 27/3/2024, UBND huyện - Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

T 13.jpg
( Toàn cảnh hội nghị)

T 7.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; Thượng tá Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, các phòng, ngành UBND huyện; Lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS huyện, Công an huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024.
T 8.jpg
( Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện khai mạc hội nghị)
T1.jpg
( Lãnh đạo Ban CHQS huyện báo cáo tại hội nghị)
Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2024, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cở sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện tốt các khâu, các bước từ việc nắm nguồn nhập ngũ, công tác khám sơ tuyển, công tác khám tuyển tại huyện; công tác thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức gặp mặt động viên, quản lý quân số...
T 11.jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Do vậy, năm 2024 huyện Thọ Xuân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với tổng số 237 thanh niên cho các đầu mối đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, trong đó, số lượng giao quân cho các đơn vị Quân đội 215 thanh niên; số lượng giao quân cho các đơn vị Công an 22 thanh niên. Nhiều đơn vị đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, tiêu biểu như các đơn vị: Xã Trường Xuân, Xuân Phú, thị trấn Sao Vàng, Thọ Xương, Quảng Phú, Xuân Hưng, Xuân Minh, Thọ Lộc, Xuân Sinh, Thọ Lập, Thọ Lâm, Nam Giang, Xuân Hồng, Xuân Tín, Xuân Hòa.
T 6.jpg
( Đại biểu thảo luận tại hội nghị)
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong năm 2025.
T 9.jpg
( Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị) 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyển quân năm 2024; Đồng thời đồng chí cũng đã phân tích, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.
T 10.jpg
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2025, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần sớm triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2025, trong đó Ban CHQS huyện tham mưu giao chỉ tiêu số lượng cụ thể đến từng xã, thị trấn; Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.
T 5.jpg
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân và thanh niên trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong thực hiện luật NVQS. Ban CHQS, Công an từ huyện đến các xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; tham mưu với Hội đồng NVQS cùng cấp chủ động nguồn tuyển quân, phối hợp với các ngành chức năng trong công tác đăng ký, quản lý, thực hiện tuyển chọn chính xác, đúng luật.
T3.jpg
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho công dân xuất ngũ được đào tạo nghề và có việc làm ổn định..., góp phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo.
T 4.jpg

T 12.jpg
Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 11 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Lê Thơ-Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện