Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2022

Đăng lúc: 05/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện KH số 394 ngày 30/5/2022 của Hội đồng giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2022, chiều 5/8/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

                     qp.jpg
          Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chud tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện; Đỗ Thế Mạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giáo viên và 93 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên các Trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thọ Xuân. 
         qp1.png
Trong thời gian 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng 7 chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên.
qp2.jpg
Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "diễn biến  hoà bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. 
qp3.jpg

qp6.jpg
Kết thúc khoá học, các học viên đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nội dung chương tình đề ra. Tại buổi bế giảng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao chứng chỉ cho 10 học viên xuất sắc.
qp7.jpg
Phát biểu tại buổi bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học đề ra của các học viên.
qp4.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, s
au lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, các học viên căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân