Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban CHQS huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 13/01/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 12/01/2023, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác đóng quân canh phòng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 
THO 1.png
 
THO 3 (1).png

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thượng tá Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong Đảng ủy Ban CHQS huyện; đại diện lãnh các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đóng quân canh phòng trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 10 xã, thị trấn có các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện.
THO 2.png
( Thượng tá Đỗ Thế Mạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khai mạc hội nghị)
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban CHQS huyện, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể đã tích cực phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân được quan tâm đúng mức, có nhận thức đúng, trách nhiệm cao về nhiệm vụ QS, QP; thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trong khu vực phòng thủ mà nền tảng là xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD, ATLC- SSCĐ, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

THO 4 (1).png

Về công tác đóng quân canh phòng, năm 2022, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ; dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo chỉ huy các cấp, sự quản lý giáo dục của cấp ủy chỉ huy đơn vị nên tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa bàn an toàn không xảy ra điểm nóng; các đơn vị đóng quân canh phòng đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

tham luan 1.jpg

tham luan 2.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng giữa BCH Quân sự huyện với MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể và công tác đóng quân canh phòng năm 2022. Đồng thời bàn các giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

a dung.jpg

( Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác đóng quân canh phòng và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QS năm 2022; đồng thời đồng chí cũng đã phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Để góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Các đơn vị, đóng quân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần cảnh giác với luận điệu của các thế lực thù địch; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về " Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; xây dựng nền QPTD vững mạnh, gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD. Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh tại cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; phối hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động; động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống; phối hợp tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các ban, phòng, ngành, các địa phương, các lực lượng quân sự, Công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị  trật tự an toàn xã hội. Tích cực chủ động trong xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng; Tổ chức thực hiện tốt điều lệnh đóng quân, canh phòng, bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo an toàn các dịp, lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác hậu phương quân đội, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở góp phần góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

 Lê Thơ- Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&D L huyện