Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tin tức - Sự kiện

Thọ Xuân: Gặp mặt đoàn đại biểu Hội Nông dân huyện tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 22/9/2023, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân và lãnh đạo một số ban, phòng, ngành của huyện đã gặp mặt đoàn đại biểu Hội Nông dân huyện tham dự Đại ...
Xem thêm

Hội nghị giao ban BTC Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa và huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch số 204-KH/HU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và mối quan hệ kết nghĩa giữa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh ...
Xem thêm

UBND huyện Thọ Xuân làm việc với xã Xuân Lai về xây dựng xã đạt chuẩn đô thị văn minh

Sáng 22/9/2023, tại Công sở xã Xuân Lai, Tổ công tác của UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị làm việc về xây dựng xã Xuân Lai đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV ...
Xem thêm

Tập huấn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2023, ngày 22/9, tại hội trường UBND xã Quảng Phú, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh ...
Xem thêm

CVIHU

V/v tdp trung ldnh dao, chi dao tridn khai thuc hien cac bien phap phong ngua, ngdn chan hoat a(Jngxudt nhdp canh trai phep qua Trung Qu6c va cac tuyin bien gi6i giap Campuchia, Lao
Xem thêm

Xã Thọ Lộc: Hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá sự “Hài lòng” và góp ý của Nhân dân đối với Công an xã.

Sáng 21/9/2023, Công an xã Thọ Lộc phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá sự “Hài lòng” của Nhân dân đối với Công an xã. ...
Xem thêm

Xã Xuân Hồng, chú trọng phát triển nông nghiệp, gắn tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hoá thương hiệu.

Thời gian qua, thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận ...
Xem thêm

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 21/9/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối ...
Xem thêm

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị triển khai công tác Phối hợp tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023

Sáng ngày 21/9/2023, tại Hôi trường Nhà A, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND của UBND huyện về Phối hợp tổ chức Lễ hội Lam Kinh ...
Xem thêm

Hội nghị giao ban về tình hình chênh lệch lao động giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH; các chế độ BHXH và quản lý lao động, tiền lương với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2023, sáng ngày 21/9/2023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị giao ban về tình hình chênh lệch lao động giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH; nợ đọng tiền BHXH, ...
Xem thêm