Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Tây Hồ: Phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phát huy nội lực, lợi thế của địa phương, xã Tây Hồ đãxây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) năm 2016, NTM nâng cao năm 2020 và hiện nay, địa phương đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

 18.jpg
(Công sở xã Tây Hồ)

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Tây Hồ tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt và từng bước xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc huy động nguồn lực tổng hợp trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tập trung vào các tiêu chí như giao thông, thuỷ lợi, nhà ở dân cư, môi trường, tổ chức sản xuất,....chỉnh trang các tuyến đường, nhà văn hoá, v.v...
16.jpg
(Các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, gia trại trên địa bàn xã ngày càng phát triển hiệu quả)

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, cùng với huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, xã Tây Hồ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó bằng nhiều biện pháp khác nhau, địa phương đã phát huy tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
35.jpg
(Các tuyến đường giao thông được cứng hoá, cảnh quan môi trường thường xuyên được quan tâm chỉnh trang)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, Thủy sản của địa phương đạt 17,39 tỷ đồng. Cùng với đó, xã quan tâm phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Trên địa bàn xã hiện có 14 doanh nghiệp đang hoạt động,Trong đó, doanh nghiệp thành lập mới là 03/4 doanh nghiệp, bằng 75% Kế hoạch, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xã có sản phẩm Xúc xích Diệu Anh đạt OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc.
12.jpg
(Sản phẩm Xúc xích Diệu Anh, xã Tây Hồ được công nhận OCOP hạng 3 sao)

Phong trào xây dựng đời sống cơ sở được giữ vững, các trường học giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia; Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh được quan tâm; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo,.... Đặc biệt, trong chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Tây Hồ đã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí và đã gửi về các phòng, ngành của huyện trong tháng 5/2024; Đối với việc thực hiện các tiêu chí, qua rà soát, tự đánh giá đến hết tháng 6/2024, địa phương đã đạt 17/19 tiêu chí với 73/75 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu. Còn 2 chỉ tiêu của 2 tiêu chí chưa đạt gồm chỉ tiêu Sân vận động thuộc tiêu chí Văn hoá và chỉ tiêu nước sạch trong tiêu chí Chất lượng môi trường sống. Xã Tây Hồ đã đề ra lộ trình hoàn thành từng phần việc cụ thể. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu; Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện sử dụng nguồn cấp nước tập trung đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí và thực hiện cải tạo, chỉnh trang lại sân vận động.
1 cửa.jpg
(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tây Hồ)

Cùng với đó, xã Tây Hồ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt trong thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và các chi ủy, chi bộ, các thôn, làng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân