Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xã Xuân Thiên tổ chức giải bản thuyền của các hộ sinh sống trên sông đã được cấp đất ở và hỗ trợ tiền làm nhà trên bờ sinh sống ổn định

Đăng lúc: 29/11/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 29/11/2023, xã Xuân Thiên tổ chức giải bản thuyền của các hộ sinh sống trên sông đã được cấp đất ở và hỗ trợ tiền làm nhà trên bờ sinh sống ổn định.

Về dự có đại diện phòng Nội vụ. Các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Xuân Thiên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Quảng Ích 2 và các gia đình Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Định ở thôn Quảng Ích 2.

HA 1.png

( toàn cảnh hỗ trợ tiền làm nhà cho các hộ)

 Trước khi tổ chức giải bản, UBMTTQ xã Xuân Thiên đã cấp tiền hỗ trợ làm nhà cho 3 hộ gồm gia đình Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Định ở thôn Quảng Ích 2 mỗi hộ 25 triệu đồng .


HA 4.png

Hiện nay, do đời sống của các hộ đồng bào sinh sống trên sông còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là các hộ nghèo, cuộc sống không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Trước thực tế đó, cùng với việc bám sát thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Quyết định của UBND huyện Thọ Xuân về việc cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà; việc tổ chức giải bản tàu, thuyền của các hộ đồng bào sinh sống trên sông đã được cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà, xã Xuân Thiên đã tiến hành rà soát các hộ có đủ điều kiện.

HA 2.png

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tập thể, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, tạo nguồn lực giúp đỡ có hiệu quả cho hộ nghèo nói chung, đồng bào sinh sống trên sông nói riêng có điều kiện cải thiện chỗ ở tốt hơn.

HA 11.png

Đồng chí Cao Văn Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: "Thực hiện Công văn số 2360/UBND-NV, ngày 10/8/2023 của UBND  huyện Thọ Xuân về việc tổ chức giải bản tàu, thuyền của các hộ đồng bào sinh sống trên sông đã được cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà trên bờ, UBND xã Xuân Thiên đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo quy trình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ đồng thuận tự giải bản tàu thuyền, không quay lại sinh sống trên sông. Đến nay, 3 hộ được Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà gia đình Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Định  ở thôn Quảng Ích 2 .

HA 6.png

Cùng với tuyên truyền, vận động, xã Xuân Thiên đã tổ chức cho hộ ký cam kết tự giải bản tàu thuyền, không quay lại sinh sống trên sông.

HA 12.png

( anh Nguyễn Văn Hưng thôn Quảng Ích 2 xã Xuân Thiên được hỗ trợ tiền làm nhà)
 Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hưng nói: "Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ tiền làm nhà cho gia đình tôi có nơi sinh sống ổn định. Nay tôi tự nguyện giải bản thuyền và cam kết sẽ không quay trở lại sinh sống trên sông nước nữa".

HA 3.png

Trong thời gian tới, xã Xuân Thiên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò của Chính quyền trong việc quan tâm đến đời sống của đồng bào sinh sống trên sông. Phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo điều kiện về việc làm tăng thu nhập cho đồng bào sinh sống trên sông đã lên bờ làm nhà ở ổn định cuộc sống.

Lê Hà, Khắc Cường; Trung tâm VHTT, TT&DL huyện.

 

Các tin khác