Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xã Nam Giang chú trọng phát triển doanh nghiệp, các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn

Đăng lúc: 17/11/2023 (GMT+7)
100%

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và các phòng, ngành cấp huyện, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, xã Nam Giang đã đạt kết quả quan trọng, địa phương vừa được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; Đời sống Nhân dân có bước phát triển rõ rệt, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng; Lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề dịch vụ đạt kết quả tích cực.

NG.png
Là xã nằm cách trung tâm huyện 4km về hướng Đông Nam của huyện Thọ Xuân, xã có diện tích tự nhiên 543,19ha, có tuyến đường Quốc lộ 47C chạy qua với chiều dài 2,3km, thuận tiện cho giao thương, kinh doanh, buôn bán phát triển.
Để phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, thời gian qua,  xã Nam Giang đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ, thương mại bằng các chính sách phù hợp như vốn vay, môi trường sản xuất kinh doanh, khuyến khích hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập mới các doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thành lập doanh nghiệp, những quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp, .....Mặt khác, xã thương xuyên rà soát các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ đó, phân loại các cơ sở có khả năng, đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tổ chức tư vấn, vận động các chủ cơ sở làm hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trung bình hàng năm, địa phương đều có thêm từ 5-6 doanh nghiệp được thành lập mới;
NG3.png
Đến nay, Nam Giang có 24 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, với tổng số vốn khoảng trên 100 tỷ đồng, giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động tại địa phương; Trong đó, có nhiều công ty, doanh nghiệp lớp như Công ty TNT, Công ty Quang Phát, công ty Hưng Vũ, doanh nghiệp Long Thu, Hạnh Vân... Các sản phẩm chủ lực không ngừng phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng như hàn xì, sản xuất đồ gỗ, đục trạm, đan lát; Phát triển mới một số ngành nghề như sửa chữa máy móc cơ, điện nông nghiệp, điện lạnh, điện dân dụng, sản xuất hàng hóa từ nhôm kính, cửa nhựa lõi sắt...
Dịch vụ thương mại trên địa bàn tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân; Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn là 350 hộ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, thương mại ước đạt 150 tỷ đồng; Các tổ, nhóm thợ xây dựng, gò hàn, xay xát .... ngày càng phát triển và thu hút lao động phổ thông; Cơ cấu lao động nông nghiệp hàng năm giảm từ 5-7%, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân du nhập ngành nghề mới, nhiều loại hình sản xuất đã được đưa vào địa phương như: vận tải, mộc, cơ khí, sản xuất gạch, chế biến thực phẩm,…. Các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh, đa dạng các mặt hàng, giải quyết nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, giao lưu hàng hóa trong khu vực.
Các sản phẩm chủ lực đã có từ lâu và không ngừng phát triển, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng như hàn xì, sản xuất đồ gỗ, đục trạm vi tính, đan lát…  Nhờ phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại...đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
NG1.png
Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xã Nam Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tập trung sản xuất các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cơ chế, chính sách, quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp để nhân dân biết và tham gia. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân