Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND huyện Thọ Xuân: Làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 11/05/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 10/5/2024, UBND huyện Thọ Xuân làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về đấu mối, tiếp xúc với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào huyện Thọ Xuân.

 tx.png
Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.
Về phía Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Như Nam, Giám đốc  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.  
tx2.png
Những năm qua, huyện Thọ Xuân là một trong những địa phương của Thanh Hóa có những bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng trong huyện và các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Về hạ tầng giao thông, địa phương triển khai tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Về hạ tầng đô thị, bên cạnh việc phê duyệt các quy hoạch đô thị mới, địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ các xã đầu tư hệ thống kết cấu điện chiếu sáng. Đến nay, huyện đã quy hoạch được 8 cụm công nghiệp, trong đó có 3 cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư gồm: Cụm công nghiệp Xuân Lai, cụm Công nghiệp Thọ Minh, cụm Công nghiệp Thọ Nguyên, với tổng diện tích quy hoạch là trên 82 ha. Từ năm 2016 đến nay, đã thu hút 82 nhà đầu tư vào địa phương, với tổng diện tích là trên 1 nghìn ha và tổng số  vốn đầu tư lên tới gần 12 nghìn tỷ đồng.
 tx1.png
Tại buổi làm việc, huyện Thọ Xuân và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận các nội dung liên quan đến xúc tiến đầu tư vào huyện: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện Thọ Xuân; cách tiếp cận các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn để huyện kêu gọi đầu tư; tài liệu cần chuẩn bị để đấu mối, tiếp xúc; Cập nhật thông tin các dự án của huyện vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa do Trung tâm đang xây dựng;…Huyện Thọ Xuân có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư. Do vậy huyện phải chuẩn bị về mặt bằng, cơ sở hạ tầng đồng bộ, cơ chế chính sách thông thoáng để khi nhà đầu tư đến phải giữ chân được nhà đầu tư ở lại. Xây dựng tài liệu cụ thể, ngắn gọn danh mục về một số dự án huyện mong muốn đầu tư...
tx3.png
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng khẳng định: Thu hút đầu tư được huyện Thọ Xuân xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến trước năm 2030 Thọ Xuân trở thành thị xã. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn những tư vấn của Trung tâm xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa đối với huyện Thọ Xuân trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của huyện Thọ Xuân kết nối với các nhà đầu tư ở một số lĩnh vực cụ thể nhằm thu hút đầu tư vào huyện tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân