Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân: Hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX

Đăng lúc: 01/06/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 01/6/2023, Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

hd.png
Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện.
hd1.png
Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, chương trình, điều kiện tiến hành kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
hd3.png
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND huyện, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử đụng đất năm 2023 huyện Thọ Xuân; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thọ Xuân được tổ chức vào chiều ngày 01/6/2023. Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ họp đã hoàn thành.
hd5.png
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm một số nội dung trong các tờ trình dự thảo Nghị quyết và nội dung liên quan kỳ họp. 
hd6.png
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với chương trình, nội dung mà các ban, phòng, ngành, cơ quan đã chuẩn bị. Đồng thời, giao Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và các ban hoàn thiện các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo yêu cầu.
hd4.png
Giao đồng chí PCT Thường trực UBND huyện Nguyễn Hữu Dũng chuẩn bị các nội dung liên quan, nhất là liên quan kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Đề án xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phương; các báo cáo, tờ trình phải chắt lọc, đảm bảo nội dung cốt lõi.
hd2.png
Giao đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Thị Hạnh chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất./.
 
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân