Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 16/11/2023 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO (V/v đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.)

  

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH BẢO TÍN

Số: 34/TB – BĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Định, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

(V/v đấu giá quyền sử dụng 06 đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, địa điểm, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng: Quyền sử dụng 06 đất ở tại Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

4. Mặt bằng quy hoạch: Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Theo quyết định số: 2756/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc phê duyệt mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 Đất ở Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập Xã Xuân Lập huyện Thọ Xuân).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 07/11/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá Khu dân cư sân bóng thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ với UBND xã Xuân Lập, công ty để được hướng dẫn). (Trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Công sở UBND Xuân Lập: Vào sáng ngày 07/11/2023 và sáng ngày 16/11/2023 (Từ 8h00 đến 11h15)

+ Tại Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín: Từ ngày 30/10/2023 đến 16h30 ngày 17/11/2023 (Trong giờ hành chính).

(Khách hàng lưu ý thời gian chốt hồ sơ đấu giá tại UBND Xuân Lập: Từ 8h00 đến 11h15 sáng ngày 16/11/2023).

7. Diện tích, giá khởi điểm tài sản đấu giá (kèm theo phụ lục chi tiết)

- Diện tích: Từ 150 m2/01 lô đất – 177 m2/01 lô đất.

- Giá khởi điểm: Từ  300.000.000  đồng/01 bộ hồ sơ –   424.800.000  đồng/01 bộ hồ sơ.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng /01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không hoàn trả hoặc đổi lại).

- Tiền đặt trước: Từ  60.000.000 đồng/01 lô đất –  84.960.000 đồng/01 lô đất.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty trong các ngày 15/11/2023; ngày 16/11/2023; và đến 16h30 ngày 17/11/2023.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

+ Số tài khoản: 0781 000 123 789 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Thanh Hóa

+ Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá - CMND/CCCD] - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Xuân Lập.

(Khách hàng lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá “báo có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín chậm nhất là đến 16 giờ 30 phút ngày 17/11/2023)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá 01 (Một) vòng; người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. (Chi tiết quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc trường hợp được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng phải nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo đúng quy định.

(Chi tiết theo Điều 6 Quy chế đấu giá)

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/11/2023.

- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường UBND xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng lưu ý khi đi tham gia đấu giá mang theo CMND/CCCD gốc; giấy nộp tiền gốc; hợp đồng ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có).

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ:

Mai Hải Hường - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín; Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368 (Trong giờ hành chính).

 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

­- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá;

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Báo Thanh Hóa;

- UBND huyện Thọ Xuân (để B/c);

- UBND xã Xuân Lập;

- Khách hàng tham gia đấu giá;                                                      

- Cơ quan thông tin đại chúng;

- Lưu VP.                                                                                                      Mai Hải Hường