Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thị trấn Sao Vàng đoàn kết, đồng lòng xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

Đăng lúc: 29/11/2023 (GMT+7)
100%

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thọ Xuân, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên đị địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nêng lên rõ rệt; Nổi bật, địa phương đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.

Các tin khác