Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Nông dân xã Xuân Lai tập trung chăm sóc lúa vụ Thu mùa 2024

Đăng lúc: 04/07/2024 (GMT+7)
100%

Hiện nay, diện tích lúa mùa trên địa bàn xã Xuân Lai trong giai đoạn đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất, chất lượng cao, những ngày này, nông dân địa phương đang tích cực xuống đồng chăm sóc bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

T 4.png
( Nông dân xã Xuân Lai chăm sóc bón phân cho lúa vụ mùa)
Vụ Thu mùa năm nay, xã Xuân Lai đưa 160 ha vào gieo cấy lúa, được cơ cấu bằng các giống chủ lực như: Bắc Thịnh, TBR 225, VNR 20, Thái xuyên 111, Thuỵ Hương 308. Để giành vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, xã chỉ đạo người dân tập trung làm đất, gieo cấy và chăm sóc mạ đúng kỹ thuật, cấy cùng giống trên một khu vực diện tích; duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương nội đồng và các tuyến mương chính, đảm bảo nguồn nước để phục vụ cho sản xuất. 
T 6.png

T 2.png
( Nông dân xã Xuân Lai chăm sóc lúa vụ mùa)
Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hiện BCĐ sản xuất xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân lấy giữ và duy trì mực nước trên đồng ruộng từ 2-3 cm; không để ruộng thiếu nước, khô cạn hoặc ngập úng. Thường xuyên kiểm tra, củng cố bờ vùng, bờ thửa, chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn. Hướng dẫn nông dân bón phân đủ lượng, bón thúc sớm, bón theo phương châm “nặng đầu, nhẹ cuối”, kết hợp bón phân với chắm rặm những chỗ mất khoảng; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại lúa, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, sản lượng đề ra, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Lê Thơ-Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện
Các tin khác