Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

MTTQ tỉnh Thanh Hoá: Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm năm 2023

Đăng lúc: 24/05/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 23/5/2023, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm năm 2023 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành khu dân cư tự quản VSATTP trên địa bàn huyện.

1.png
(Toàn cảnh hội nghị)

3.png
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Hà Văn Giáp, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh ATTP tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn và 180 đại biểu là Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành khu dân cư tự quản VSATTP trên địa bàn huyện.
2.png
(Đ/c Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh)

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: ATTP hiện nay đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm; Thực phẩm là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại của con người. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vì mục đích lợi nhuận, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng hoá chất, kích thích, chất cấm, các loại phụ gia không rõ nguồn gỗ xuất xứ để chế biến thực phẩm; Rau, củ, quả còn lượng tồn sư thuốc bảo vệ thực vật, chưa thực sự được đảm bảo an toàn vẫn bày bán trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ nòi giống, thậm chí đến tính mạng con người.
4.png
Quán triệt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kết luận số 624 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP đến năm 2025, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát cơ sở, lấy khu dân cư làm nóng cốt để tuyên truyền, vận động và quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP; Xây dựng các khu dân cư tự quản về ATTP, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; Đẩy mạnh phong trào quần chúng trong việc giám sát, phát hiện, tố giác và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở cộng đồng dân cư.
 5.png
Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức xã hội trong lĩnh vực ATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí PCT UBMTTQ tỉnh đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các nội dung; Tham gia trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm mục tiêu, giải pháp, đồng thời giới thiệu, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo ở cộng đồng dân cư, góp phần làm tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn.
6.png
(Đ/c Hà Văn Giáp, Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh ATTP tỉnh)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh truyền đạt chuyên đề về Kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát an toàn thực phẩm; Trong đó, khái quát đôi nét về thực trạng công tác quản lý về ATTP, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Một số văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP và một số vấn đề cơ bản về giám sát và quy trình giám sát của MTTQ Việt Nam. Các đại biểu được trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan...
8.png
Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp, nhất là MTTQ xã, thị trấn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Ban Điều hành khu dân cư tự quản VSATTP trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo VSATTP đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh và mục tiêu xây dựng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.
 
Lê Hải - Hồng Tăng, Trung tâmVHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân