Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân: Thu hoạch lúa vụ Chiêm Xuân 2024, năng suất ước đạt trên 71 tạ/ha

Đăng lúc: 15/05/2024 (GMT+7)
100%

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đang chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch diện tích lúa vụ Chiêm Xuân 2024 đã chín.

 IMG_20240515_153055.jpg
Tính đến sáng 15/5/2024, huyện Thọ Xuân đã thu hoạch được trên 1.350 ha/ tổng số 7.900 ha lúa Chiêm Xuân. Năng suất ước đạt trên 71 tạ/ha. Tập trung chủ yếu ở các xã: Xuân Sinh, Xuân Hồng, Xuân Phong, Thọ Lộc, Trường Xuân, Xuân Minh, Xuân Lập, Xuân Lai, Phú Xuân và rải rác ở một số địa phương.
Hiện nay, huyện chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc Nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch đối với số diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch; Thực hiện thu hoạch đến đâu bố trí nhân lực, phương tiện làm đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng khung thời vụ./.
Lê Hải - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân