Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân nỗ lực vượt khó hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022

Đăng lúc: 20/01/2023 (GMT+7)
100%

Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn yếu tố khó lường, huyện Thọ Xuân xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

tx.png
Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,5%, vượt mục tiêu đề ra, đứng thứ 2 trong vùng và đứng thứ 6 trong tỉnh; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,0%; Công nghiệp - xây dựng tăng 19,5%; Thương mại - dịch vụ tăng 17,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng.
Thu hoahc lua.png
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa ở cả 3 vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 120.595 tấn, bằng 104,4% KH; giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt 136,7 triệu đồng, tăng 1,7 triệu đồng so với KH; đã tích tụ, tập trung 251,1 ha, tăng 0,4% KH, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 41,63% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Thành lập mới 06 HTX, đạt 120% KH, thu hút 02 doanh nghiệp đầu vào sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm có lợi thế và nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững; không xảy ra dịch bệnh trrên đàn gia súc, gia cầm.
tx3.png

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Trong năm, có thêm 10 sản phẩm OCOP được công nhận xếp hạng cấp tỉnh (hạng 3 sao); đến nay toàn huyện có 21 sản phẩm OCOP được công nhận (01 sản phẩm 4 sao và 20 sản phẩm 3 sao), trong đó có 06 sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch điện tử.
tx4.png
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụtiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 10.699 tỷ đồng, tăng 19,6% CK, một số sản phẩm tăng mạnh so với CK như: giày da, phân bón, gạch nung, may mặc,.... Trong năm, có thêm 7 dự án sản xuất hoàn thành đi vào hoạt động có sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ ; 02 nghề truyền thống và 03 làng nghề truyền thống được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (sớm trước 3 năm so với kế hoạch). Hoàn thành thủ tục đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch 2 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Xuân Hoà - Thọ Hải, Xuân Phú). Đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 19 xã, thị trấn; triển khai lập điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị trung tâm hành chính mới của huyện.
canh hang khong.jpg
Các hoạt động dịch vụ - thương mại nhất là dịch vụ vận tải, vận chuyển hành khách tăng trưởng mạnh; các hãng hàng không vận chuyển trên 1,6 triệu lượt khách, lượng hàng hoá qua cảng trên 2,6 triệu tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 6.383 tỷ đồng, tăng 17,1% so với CK. Lĩnh vực du lịch được phục hồi nhanh chóng sau dịch Covid - 19; tổng lượt khách du lịch vào địa bàn ước đạt 456.000 lượt người, đạt 139% KH, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 20 tỷ đồng; tổ chức thành công "Lễ hội Lê Hoàn, Lễ hội Lam Kinh năm 2022" thu hút đông đảo du khách và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
tx6.png
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 958,6 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán huyện giao, đạt 267,5% dự toán tỉnh giao, trong đó thu Ngân sách Nhà nước (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) cao nhất từ trước đến nay, đạt 218,9 tỷ đồng bằng 148,8% dự toán huyện giao và đạt 170,6% dự toán tỉnh giao.Tổng chi ngân sách huyện, xã ước đạt 1.458,2 tỷ đồng đạt 101,6% dự toán năm, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
Các hoạt động tín dụng, ngân hàng có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Tổng doanh số cho vay ước đạt 3.610 tỷ đồng, bằng 108%CK; tổng dư nợ ước đạt 3.843 tỷ đồng, bằng 112% CK; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 3.206 tỷ đồng, bằng110% CK, trong đó huy động trong dân cư 2.951 tỷ đồng, bằng 109% CK.
rx12.png
Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển ước đạt 6.069 tỷ đồng đạt 101,2% KH; thành lập mới 167 doanh nghiệp, đạt 104,7% KH. Hoàn thiện đưa vào sử dụng 12 công trình, hoàn thiện thủ tục khởi công mới 39 dự án có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, năm 2022 hoàn thành 100% kế hoạch vốn tỉnh giao.
Hoàn thành xây dựng 05 xã, thị trấn đạt tiêu chí cơ sở vật chất của phường; tỷ lệ đô thị hóa đạt 15,9%, vượt KH tỉnh giao; phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 19 xã, thị trấn; triển khai lập điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị trung tâm hành chính mới của huyện.
tx9.png

Công tác quản lý tài nguyên - môi trườngđược tăng cường
.Công tác giải phóng mặt bằngđược tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; tổ chức thành công đợt cao điểm “45 ngày đêm GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện”; đến nay, đã hoàn thành GPMB 102,28 ha/94,23ha đạt 109,2% KH.
tx7.png
 Công tác phòng, chống dịch Covid - 19được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, nhất là sau Tết Nguyên đán 2022, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày lễ trên địa bàn.
tx5.png
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phục hồi nhanh chóng sau khi đại dịch được kiểm soát. Phong trào toàn dân đời sống văn hóa, đô thị văn minh được đẩy mạnh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,27%, đạt 100% KH; làng, thôn, khu phố văn hóa đạt 91,97% đạt 100% KH; tham gia và đạt giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình tỉnh Thanh Hóa".
tx8.png
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06 về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành xây dựng 03 trường chuẩn quốc gia mới (MN Xuân Hồng, MN Xuân Sinh, THCS Trường Xuân); thực hiện sáp nhập 8 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 3 trường theo kế hoạch. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì; thi học sinh giỏi bậc THCS xếp thứ 3 toàn tỉnh.
bv.png
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác y tế dự phòng. Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng ngành y tế huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2022 - 2025; đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được tăng cường, 30/30 các xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; hoàn thành xây dựng 02 xã đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 97,3%.
 Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Giải quyết việc làm mới cho 3.000 người lao động trong nước, đạt 108% KH, xuất khẩu lao động 240 người, đạt 120% kế hoạch; số hộ nghèo giảm 572 hộ, đạt 126,8% KH.
huyen doi 2.png
Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương và các chính sách hậu phương quân đội; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám sát cơ sở, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022, triển khai sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
tx1.png

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; triển khai đầy đủ, bài bản các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh, của huyện; cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo.
tx10.png
Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ chủ chốt và nhân dân trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức thi viết và sân khấu hóa thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 299 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
tx11.png
Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2022; dự báo tình hình và phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức, năm 2023 các cấp uỷ, chính quyền, các ban, phòng, ngành, đoàn thể và các địa phương chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng an toàn, linh hoạt với các loại dịch bệnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, Thọ Xuân là một trong 3 huyện dẫn đầu của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
  
Các tin khác