Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND huyện ( DDCI) năm 2022

Đăng lúc: 05/08/2022 (GMT+7)
100%

Chiều 05/8/2022, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND huyện (DDCI) năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được kết nối tới 30 điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

( Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí đại diện lãnh đạo Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa. Về phía huyện Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, MTTQ huyện; Trưởng, phó các phòng, ngành và công chức, viên chức các phòng, ngành thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch, các phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện; Chủ nhiệm CLB doanh nhân trẻ huyện, Chủ nhiệm CLB doanh nhân nữ huyện, Chủ nhiệm câu lạc bộ HTX trên địa bàn huyện; đại diện các doanh nghiệp trên các lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng TM-DV, công nghiệp, doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn huyện.

Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã, Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; đại diện hộ kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa thông tin Bộ chỉ số, tỷ trọng đánh giá DDCI đối với cấp huyện; nội dung VCCI thu thập ý kiến của Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể của từng chỉ số thành phần. Thông tin điểm số, xếp hạng, kết quả 8 chỉ số thành phần đối với UBND huyện Thọ Xuân năm 2021. Theo đó, điểm số và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021, huyện Thọ Xuân đạt 87,55/100 điểm, xếp thứ Nhất trong 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả DDCI năm 2021 của UBND huyện cho thấy trong 8 chỉ số thành phần, UBND huyện Thọ Xuân đứng đầu 5 chỉ số ( tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và vai trò của người đứng đầu; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý).

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Thọ Xuân đã triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND huyện Thọ Xuân ( DDCI) năm 2022. Theo đó, căn cứ điểm số, xếp hạng, kết quả 8 chỉ số thành phần DDCI năm 2021 của UBND huyện Thọ Xuân đã được UBND tỉnh công bố ngày 11/5/2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 148, ngày 23/7/2022 về  nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND  huyện ( DDCI) năm 2022 với 8 chỉ số: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và vai trò của người đứng đầu; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; tiếp cận đất đai. Mục tiêu vị trí số 1 về xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện; trong đó duy trì, nâng cao vị trí xếp hạng thứ Nhất đối với  6 chỉ số gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và vai trò của người đứng đầu; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; tiếp cận đất đai. Xếp thứ 3 đối với 2 chỉ số gồm: Chi phí thời gian;  chi phí không chính thức và đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hiện đang đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã chia sẻ thông tin của cộng đồng doanh nghiệp, những góp ý quan trọng về giải quyết các TTHC tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận và phát triển tại địa phương và các ý kiến thảo luận của các xã, thị trấn trong công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI trên địa bàn huyện.

 

( Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, huyện Thọ Xuân luôn xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo. Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chỉ số thành phần; thành lập Ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; đồng thời tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất với phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không”; thường xuyên rà soát, thực hiện cắt giảm tối thiếu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định;

 

( Các đại biểu tham dự tại hội nghị)

 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng các mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Huyện Thọ Xuân thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch. Thực hiện công khai minh bạch các quy hoạch, các chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của huyện trên hệ thống tin đại chúng, trọng tâm trên Trang thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử cấp xã nhằm cung cấp kịp thời các thông tin cho doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại địa phương. Với quan điểm “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc”. Phát huy kết quả đạt được, đồng thời cải thiện và khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt mục tiêu và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh UBND huyện (DDCI) năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị:  Các ban, phòng, ngành chuyên môn cấp huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập trung khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch duy trì Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Thọ Xuân năm 2022 phấn đấu 6/8 chỉ số xếp thứ nhất; 02/8 chỉ số xếp thứ 3.

( Các đại biểu tham dự hội nghị)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần tập trung giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm đối với sự phát triển của Doanh nghiệp; gắn sự lớn mạnh của doanh nghiệp với sự phát triển của địa phương. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải xác định trách nhiệm đối với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nhất là cán bộ công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; công chức ở các bộ phận tham mưu liên quan đến thủ tục đất đai, tài chính, quy hoạch. Thường xuyên chủ động nắm bắt khó khăn của Doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến yêu cầu, nội dung nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tới đoàn viên, hội viên, đặc biệt về chủ trương, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương. Các doanh nghiệp kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. 

 

 Lê Thơ-Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện