Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị làm việc với Tổ công tác về chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 29/11/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 29/11/2023, Tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 25/02/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 14 của BCH Đảng bộ huyện. Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

1..png
( Toàn cảnh hội nghị)

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác về chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch huyện Thọ Xuân.
5..png
( Đồng chí Lê Văn Lực, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin báo cáo tại hội nghị)

Tại hội nghị, phòng Văn hóa- Thông tin báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 14- CTr/HU ngày 25/02/2021 của BCH Đảng bộ huyện về " Phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân" từ tháng 02/2021 đến tháng 11/2023. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Ngày 25/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã ban hành Chương trình số 14- CTr/HU về phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, sau gần 03 năm triển khai thực hiện, công tác phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về du lịch, di tích, di sản được nâng cao; tinh thần, ý thức và sự vào cuộc của người dân từng bước được chuyển biến một cách tiến bộ; tổng lượng khách trên địa bàn tăng cao, đạt 73% Kế hoạch, trong đó khách nội địa đạt 73,6% Kế hoạch; giải quyết việc làm cho lao động trực tiếp và gián tiếp đảm bảo yêu cầu đề ra; công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm; hoàn thành 100% chỉ tiêu di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
10..png
Với mục tiêu, toàn huyện phấn đấu đón 878.000 lượt khách; Tổng số phòng khách sạn, cơ sở lưu trú thêm 80 phòng; giải quyết việc làm cho 1.206 lao động; có 04 di tích được công nhận; 02 di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo để phát huy giá trị; 01 di tích được cho chủ trương lập quy hoạch tổng thể để bảo tồn, phát huy giá trị; 01 di tích được lập đề án nghiên cứu phục hồi; 05 di tích được tu bổ, tôn tạo; 03 điểm di tích, điểm du lịch hoàn thành xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; 10 lượt lễ hội được hỗ trợ kinh phí phục dựng bảo tồn. Để đạt mục tiêu đề ra, báo cáo cũng đã đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện.
8..png

6..png

7..png
Tại hội nghị, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện tốt Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo.
2. (1).png
( Đồng chí Thái Xuân Cường, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị)
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Thái Xuân Cường, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác phát triển du lịch, gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân được BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII xác định là một trong những Chương trình trọng tâm. Vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025, cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình phát triển du lịch huyện cần tập trung rà soát lại số liệu các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện. Tập trung huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia công tác phát triển du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di tích, điểm, khu du lịch; xúc tiến, kết nối các tuor, tuyến du lịch gắn các di tích, di sản văn hóa. Đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, các di tích, khu di tích, điểm du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch; từng bước hình thành các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông thôn gắn với các làng nghề truyền thống.
9..png
UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển và phục vụ du lịch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với các di tích, di sản văn hóa, phối hợp phát trên các kênh truyền hình, Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh, tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi, tờ gấp... Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thành viên Tổ công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

        Lê Thơ- Hồng Tăng Trung tâm VHTT, TT&DL huyện 

 

 

 

 

Các tin khác