Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội LHPN huyện Thọ Xuân: Chú trọng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Đăng lúc: 29/11/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, điều kiện; Chú trọng xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động thu hút phụ nữ theo các nhóm, gắn với nội dung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, các vấn đề xã hội, theo tính chất nghề nghiệp, sở thích, lứa tuổi, tôn giáo; Trong năm 2023, toàn huyện đã phát triển mới được 605 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên trên 40.000 người, đạt tỷ lệ 86.1%. Cùng với tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, Hội Phụ nữ các cấp chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ; Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Chú trọng kiểm tra hoạt động công tác Hội và các Chương trình phối hợp; Từ đó, kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.     
PN tập huấn.jpg
(Hội LHPN huyện Thọ Xuân tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho Chi hội trưởng và Tổ trưởng tổ vay vốn ở cơ sở)

Cùng với đó, trên tinh thần: "Huyện đồng hành cùng cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ", Hội LHPN huyện tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 350 chi hội trưởng và tổ trưởng tổ vay vốn ở cơ sở. Tham mưu, đề xuất 30 đồng chí Chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn tham gia lớp Bồi dưỡng các chức danh cán bộ cấp xã năm 2023; Đồng thời, chọn cử 06 đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, 43 đồng chí chi hội trưởng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023; Phối hợp với UBND huyện tổ chức 01 lớp khởi sự kinh doanh năm 2023 cho 30 hộ sản xuất kinh doanh và hội viên có ý tưởng khởi nghiệp tại các xã, thị trấn; cử chọn 06 đồng chí tham gia tập huấn cán bộ quản lý, thành viên HTX phi nông nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Hội LHPN tỉnh.          
Bên cạnh không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở cũng đã tích cực tham gia giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Nổi bật là, trong năm 2023, Hội LHPN huyện đã thực hiện giám sát công tác Quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường tại xã Xuân Lai, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới tại đơn vị Tây Hồ và Thọ Hải, Hội LHPN các xã - thị trấn giám sát và phối hợp giám sát 45 cuộc về thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, các vấn đề về Bình đẳng giới, công tác phụ nữ.... Qua giám sát, đã phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, những hạn chế và khó khăn của việc triển khai thực hiện, từ đó có kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan liên quan trong việc triển khai chính sách tại địa phương. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào hệ thống văn bản dự thảo Luật, dự thảo chương trình, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tham gia ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Phối hợp tổ chức 30 cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung vào các nội dung liên quan đến cán bộ Hội, an sinh xã hội, một số vấn đề đặt ra ở địa phương. Tham gia hòa giải thành công 15 mâu thuẫn, góp phần giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn./.                                            
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
Các tin khác