Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội CCB xã Thọ Lộc: Ra mắt mô hình” Tổ CCB tự quản tham gia giữ gìn ANTT- An toàn giao thông”

Đăng lúc: 24/03/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 24/3/2023, Hội CCB xã Thọ Lộc đã tổ chức ra mắt mô hình” Tổ CCB tự quản phối hợp với công an xã tham gia giữ gìn ANTT- An toàn giao thông” trên địa bàn xã.

ccb1.png
Tại buổi lễ, đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình” Tổ CCB tự quản phối hợp với công an xã tham gia giữ gìn ANTT- An toàn giao thông” trên địa bàn xã Thọ Lộc gồm 7 thành viên. Ban chỉ đọa có nhiệm vụ hướng dẫn việc tổ chức thành lập các ” Tổ CCB tự quản phối hợp với công an xã tham gia giữ gìn ANTT- An toàn giao thông” trên địa bàn xã. Chỉ đạo, tập huấn Luật giao thông, hướng dẫn, kiểm tra các tổ CCB tự quản, chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo tình hình, phối hợp với công an xã giải quyết các vụ việc xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
 
ccb3.png
Công bố Quyết định thành lập” Tổ CCB tự quản phối hợp với công an xã tham gia giữ gìn ANTT- An toàn giao thông” trên địa bàn xã. Tổ có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và Nhà nước, bảo vệ ANTT- ATGT trên địa bàn.Tổ chịu trách nhiệm phối hợp với công an chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với lực lượng công an xã giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tuầ tra đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền cho nhân dân và hội viên cấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Phối hợp với công an kịp thời nhắc nhở, xử lý người vi phạm theo luật định. Thực hiện tốt nề nếp, chế độ báo cáo, thông tin, thông báo, phản ánh tình hình theo quy định; Xây dựng tổ tự quản vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
ccb2.png
Đây là hoạt động nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên CCB và quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn ANTT- ATGT ở địa phương.
 
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân