Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác của Hội CCB huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 28/03/2024 (GMT+7)
100%

Phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thọ Xuân đãgương mẫu, tích cực trong các phong trào, các hoạt động. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội chú trọng thực hiện hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng trong hội viên, xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình phát triển kinh tế thiết thực, hiệu quả cao, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, các cấp Hội CCB trong huyện đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, lồng ghép các đợt sinh hoạt, hội nghị với việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo Bác đến các hội viên. Từng cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu “làm theo Bác” bám sát nhiệm vụ được giao, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia đóng góp công sức vào các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...
Mô hình thu gom rác ngoài đồng.jpg
(Hội CCB huyện Thọ Xuân thực hiện hiệu quả Mô hình bể chứa bao bì chai lọ thuốc BVTV ngoài đồng ruộng)

Đặc biệt, Hội chú trọng xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình, điển hình như: Mô hình xây dựng các bể chứa để thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng; Hiện, toàn huyện Thọ Xuân đã xây dựng được trên 2.000 bể chứa bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; Trong năm 2023, Hội đã phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện tổ chức thu gom rác thải độc hại ngoài đồng ruộng được 7.219 kg, bàn giao cho Công ty xử lý theo quy định.
Không chỉ tham gia làm tốt công tác đảm bảo VSMT đồng ruộng, Hội CCB huyện còn phối hợp với Công an huyện xây dựng thành công mô hình Tổ "3/1", (là mô hình tự quản của Hội Cựu chiến binh gồm 3 hội viên Hội Cựu chiến binh sống ở gần nhau trong cụm dân cư để cùng quản lý, giáo dục, cảm hóa một người lầm lỗi tại cụm dân cư đó), góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được trên 290 Tổ CCB "3/1" với gần 900 hội viên tham gia; Trong năm 2023, trực tiếp nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa gần 300 người lầm lỗi. Cùng với đó, Hội đã phát huy tốt vai trò "Tổ CCB 3 chủ động, góp phần bảo đảm trật tự, ATXH ở địa phương.
Bên cạnh đó, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, động viên hội viên CCB phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia lao động sản xuất; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của các tổ chức xã hội đối với CCB để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; Hoạt động của các "Câu lạc bộ hội viên làm kinh tế giỏi" được duy trì thường xuyên, có hiệu quả, (toàn Huyện hội hiện có 12 Câu lạc bộ hội viên làm kinh tế giỏi, 23 hợp tác xã, 63 trang trại, 258 gia trại, thu hút hàng trăm hội viên CCB tham gia). Thường trực Hội đã chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở rà soát, phân loại đời sống của Hội viên, từ đó có kế hoạch giúp đỡ hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh ở địa phương.
CCB.jpg
(Các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ làm nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở luôn được Hội CCB huyện Thọ Xuân chú trọng và thực hiện có hiệu quả)
 
Các hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2023, Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã - thị trấn rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 06 nhà cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 190 triệu đồng; Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình CCB nghèo dịp lễ, tết; Tặng quà, động viên thanh niên nhập ngũ,....     
Có thể nói, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Hội CCB huyện Thọ Xuân đã xây dựng, tổ chức và thực hiện nhiều mô hình điển hình, cách làm hay thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng phát triển.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung vận động hội viên CCB giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ": "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân; Đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu chính đáng; tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động tình nghĩa; Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, sinh động và thiết thực... góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân