Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 24/05/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 24/5/2023, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 kiểm tra tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện Thọ Xuân và một số huyện được phân công chỉ đạo. Tham gia đoàn công tác có các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

pct1.png 
Về phía huyện Thọ Xuân có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên BCHĐảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lý Đình Sĩ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện. Trưởng các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và cán bộ có liên quan.
pct.png
Trước khi làm việc với các địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng và huyện Thọ Xuân đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân.
pct2.png
Theo báo cáo của huyện Thọ Xuân, về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, số dự án được giao vốn trong năm 2023 có 11 dự án, trong đó có 9 dự án giao vốn đầu năm và bổ sung kế hoạch vốn, 2 dự án có vốn được phép kéo dài thời gian giải ngân theo quy định. Tổng số vốn được giao trong năm là hơn 111 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân được hơn 70 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Về giải ngân vốn theo các mốc tại chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay có 7 dự án hoàn thành giải ngân theo tiến độ, 4 dự án chưa hoàn thành giải ngân theo tiến độ. Về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công do huyện quản lý, đã giải ngân hơn 80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,4%. Đối với 8 dự án trọng điểm ưu tiên đầy đủ từ nguồn khai thác quỹ đất theo cơ chế đặc thù có 5 dự án được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư. Các dự án còn lại chưa có chủ trương do chưa cân đối nguồn vốn.
pct4.png
Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo và làm rõ thêm với Tổ công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới.
pct6.png
Phát buổi kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh hiện nay thấp so với cùng kỳ, so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, cùng với các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 3cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
pct3.png
Đánh giá cao, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao, trong đó biểu dương huyện Thọ Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
pct5.png
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lưu ý, kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là tiêu chí xem xét, đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng tổ chức, cá nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền.
pct7.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng cho ý kiến về việc triển khai một số dự án thuộc địa bàn huyện Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Quan Hoá, Nga Sơn, Hoàng Hoá, TP Sầm Sơn và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân