Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thẩm tra các Đề án, Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình Kì họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kì 2021-2026

Đăng lúc: 31/05/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 31/5/2023, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thẩm tra các Đề án, Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

a2.png
 Toàn cảnh phiên họp

Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, Lãnh đạo ban Pháp chế HĐND huyện, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Tham gia phiên họp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường.

a3.png


a4.png

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các Đề án, Báo cáo, Tờ trình, của UBND huyện, gồm: Đề án Xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 về Đề án phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông và đô thị giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo về việc giải trình ý kiến đóng góp của các Sở, ngành vào Hồ sơ Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử đụng đất năm 2023 huyện Thọ Xuân; Báo cáo về việc phân bổ diện tích đất trồng lúa cho các công trình, dự án trong điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thọ Xuân; Tờ trình Đề nghị phê duyệt Đề án xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn hạ tầng phường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Điều chỉnh Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thọ Xuân.

a5.png
( Đồng chí Lý ĐÌnh Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp)

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của các cơ quan chuyên môn, góp ý chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ trong văn bản. Phiên họp đã thống nhất, thông qua các Đề án, Báo cáo, Tờ trình nêu trên tại Kì họp thứ 8, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kì 2021- 2026.

a6.png
( Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH, HĐND huyện kết luận phiên họp)

Kết luận phiên họp, đồng chí  Phạm Văn Luận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện chủ trì Phiên họp đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn  nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian qui định.

                                                               Trung Tuyến, Khắc Cường,

                                                                           Trung tâm Văn hóa Thông tin, TT và DL huyện