Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Thọ Xuân: Phiên họp thường kỳ quý II năm 2024

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 10/7/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.

 1.jpg
(Toàn cảnh Hội nghị)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an huyện; Các đồng chí là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; Chủ tịch UBND các xã - thị trấn trên địa bàn; Ban Giám đốc, Tổ trưởng tín dụng, Trưởng kế toán phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.
6.jpg
(Đ/c Nguyễn Mạnh Yên, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2024)

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH  tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND huyện và của Giám đốc NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện linh hoạt các giải pháp để hoàn thànhcác chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả, đến 30/6/2024, tổng nguồn vốn đạt trên 684,5 tỷ đồng, tăng trên 29,8 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023. Tổng dư nợ đạt trên 684,2 tỷ đồng, tăng hơn 29,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023. Đặc biệt, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Đã tham mưu cho UBND huyện chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương ngay trong tháng 1 năm 2024 hoàn thành 104% chỉ tiêu được giao năm 2024, chỉ tiêu huy động vốn đạt 110% kế hoạch tỉnh giao; Giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng, có hai chương trình đặc thù doanh số cho vay vượt mức cao so với cùng kỳ như cho vay học sinh sinh viên đạt 153% so với cùng kỳ năm 2023, cho vay người chấp hành án theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đạt 2.540% so với cùng kỳ, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì.
12.jpg
Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu các đối ợng thụ hưởng, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác và NHCSXH được chú trọng.
11 (1).jpg
(Đại biểu thảo luận tại Hội nghị)

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn 1 số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt, chất lượng tín dụng chưa được bền vững; Ban giảm nghèo cấp xã chưa tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc chỉ đạo Trưởng thôn, khu phố, Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV trong công tác bình xét cho vay nên chưa phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn; Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã một số nơi chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác kiểm tra giám sát còn chậm và hình thức,...
8.jpg
 
 
10.jpg
(Đại biểu thảo luận tại Hội nghị)

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ khó khăn, tồn tại của địa phương cũng như hướng khắc phục và đề xuất, kiến nghị một số nội dung như việc quản lý sử dụng vốn vay, công tác cho vay người chấp hành án theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn,... Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp Thường kỳ quý II năm 2024.
2.jpg
(Đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nguyễn Xuân Hải phát biểu kết luận Hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện nhấn mạnh: Tín dụng chính sách là giải pháp quan trọng, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn.
3.jpg
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2024, đồng chí PCT UBND huyện, Trưởng Ban đai diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị thành viên Ban đại diện chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện, các thành viên được phân công kiểm tra, giám sát phải tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cơ sở thường xuyên để nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, tìm biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong quản lý, triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
9.jpg
Đề nghị Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách; tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của tổ chức, cá nhân, tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn; Tích cực tham mưu và giúp việc cho Ban đại diện HĐQT huyện thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát trong quý theo kế hoạch, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đôn đốc các đơn vị nhận uỷ thác thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đề ra.
4.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn lại Tổ TK&VV, có biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi các hộ có nguy cơ chuyển nợ quá hạn trong năm 2024; Đồng thời, điều tra, rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình tín dụng để xây dựng nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách năm 2025 sát với thực tế. 
Đề nghị các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nội dung công việc nhận ủy thác; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới, tổ TK&VV và trực tiếp tại hộ vay; chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc bình xét cho vay, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn./.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
  
Các tin khác