Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 18/03/2023 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 18/03/2023, Công đoàn cơ quan UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2017-2023; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2023-2028.

27.jpg
( Toàn cảnh Đại hội)
18.jpg
( Các đại biểu tham dự Đại hội)
Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan UBND huyện; Lý Đình sỹ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện;  các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan Huyện ủy, cơ quan khối dân; lãnh đạo các phòng, ban, ngành UBND huyện và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan UBND huyện.
4.jpg
( Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội)
16.jpg
( Đồng chí Hà Thị Ngân, Trưởng phòng LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện, nhiệm kỳ 2017-2023 khai mạc Đại hội)
27.png 
( Đồng chí Lê Vũ Hà, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT, TT&DL huyện, 
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện, nhiệm kỳ 2017-2023 báo cáo tại Đại hội)


Công đoàn cơ quan UBND huyện hiện có 145 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn UBND cơ quan huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn và là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai hoạt động. Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động được chú trọng; phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thu hút được đông đảo đoàn viên và tổ chức công đoàn tham gia, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

20.jpg

23.jpg

                 ( Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội)

Hàng năm, Công đoàn cơ quan UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, quan tâm tới đời sống cán bộ đoàn viên, người lao động; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người thân của đoàn viên khi ốm đau, vui, buồn; hàng năm đều xây dựng Quỹ khuyến học, 5 năm qua đã khen thưởng với tổng số trên 80 triệu đồng cho các cháu là con của CBCC, VC, NLĐ trong cơ quan có thành tích học tập xuất sắc, thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng...

13.jpg


Công đoàn cũng đã thường xuyên phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt nghiêm túc và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, các phong trào thi đua do các ngành cấp trên phát động; tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan kiểu mẫu, cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các hoạt động xã hội tại địa phương; tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện...với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng;

15.jpg


Phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý được cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực; hàng năm BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Với kết quả đạt được, qua bình xét hàng năm, 100% CBCC, VC-NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh; Công đoàn cơ quan UBND huyện được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, có 03 cá nhân được tổng LĐLĐ tặng Bằng khen, 5 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; hàng năm có từ 5-7 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen.

222.png


Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2023-2028, đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và Công đoàn vững mạnh toàn diện; phát huy quy chế dân chủ, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức" Trung thành -Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu"; giữ vững các tiêu chí cơ quan kiểu mẫu, tích cực góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

8.jpg

10.jpg


Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra.

6 (1).jpg

    ( Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, thủ trưởng Cơ quan UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội)

     

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, thủ trưởng Cơ quan UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công đoàn cơ quan UBND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, thủ trưởng Cơ quan UBND huyện đề nghị: Công đoàn cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2023-2028 cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ CBCC, VC, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, đặc biệt là phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào " Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước", phong trào " Thọ Xuân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh", xây dựng cơ quan kiểu mẫu;... góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024; đến năm 2025 là một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

3.jpg

( Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ quan UBND huyện khoá mới)


Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện đã bầu 7 đồng chí vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2 (1).jpg

( Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ quan UBND huyện khoá mới)

123.jpg

( Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn khoá mới )


Đồng chí Lê Thị Bảy, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện; đồng chí Lê Văn Diệp, Phó Chánh tra huyện được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn huyện Thọ Xuân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. 

Lê Thơ-Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện